Promote Tolerance – Celebrate Diversity

Tanken med projektet är att genomföra studier och analyser av en modell för tolerans där eleverna uppmuntras att vara öppna om att leva i en allt mer mångkulturellt  samhälle. Projektet pågår under läsåret 2016/2017.

Under året kommer partnerländerna att arbeta tillsammans för att hitta verktyg för integrering av socialt utslagna grupper och för att skapa en skola som präglas av inkludering, ömsesidig respekt och genuin uppskattning av mångfald.

I projektet ingår Sverige, Estland, Island, Danmark, Finland och Litauen. 

Teman och träffar 2016/2017

  • Första träffen blir i september 2016 på Island, där temat är "Gender and sexuality differences in society"
  • Andra träffen blir i november i Estland med temat "Disability in including community"
  • I Januari 2017 blir träffen i Danmark med temat "Religious diversity"
  • Vid fjärde tillfället är det vi som är värdar och övriga projektmedlemmar kommer till oss. Det blir i mars och temat är då "Class-social status"
  • Femte träffen är i Finland i April med temat "Race, ethnicity"
  • Och sista träffen blir i Litauen i maj med temat "Dialog between generations"

Till Island 16.jpg

Öppna sidomeny