Nyköping inför Bostad först

Under 2024 införde Socialnämnden och Vård- och omsorgsnämnden Bostad först i Nyköpings kommun. Avtal har slutits med Sörmlands Stadsmission och Verdandi i ett idéburet offentligt partnerskap om Bostad först. Målet är att minska hemlösheten i kommunen. 

Med Bostad först kan hemlösa personer erbjudas en permanent bostad. Hemlösa får hjälp med en egen fast bostad med krav på att först ta emot boendestöd. Den hemlöse behöver vara villig att ta emot ett individuellt anpassat boendestöd och följa hyreslagstiftningen för att kunna bo kvar i sin bostad långsiktigt.

Läs mer om hur du kan få bostad genom Bostad först i Nyköping

Ny metod som hjälper hemlösa

Bostad Först är en av flera insatser som kommunen använder sig av för att minska hemlösheten för utsatta grupper. Metoden är ganska ny i Sverige men forskning och erfarenheter visar att det är svårt för hemlösa att förändra sina liv utan att först ha en fast bostad. Individernas vinst blir bättre hälsa och livskvalitet. Samhällets vinst blir bättre samhällsnytta, ekonomi och hälsa. 

Sörmlands Stadsmission och Verdandi har breda erfarenheter av att jobba med hemlösa. De ideella organisationerna står för kunskap och trygghet för både individer och fastighetsägare. För att få ta del av insatsen Bostad först behöver den hemlöse göra en ansökan till socialtjänsten som utreder individens situation. Bostad först innebär ett nära samarbete mellan socialtjänsten i kommunen och de ideella organisationerna.

Beslutet tas av socialtjänsten och utgår från socialtjänstlagen.

Övergripande mål

Målet är att

  • minska hemlösheten i kommunen 
  • minska antalet behövande personer på Härbärget (plats för akut hemlösa)
  • förbättra hälsan och livskvaliteten för målgruppen 

Nyköpings kommun ingår nu i nätverket med ett 20-tal kommuner som börjat tillämpa metoden Bostad först. Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner, SKR, uppmuntrar kommuner att börja med metoden. Ta del av SKRs information om Bostad först.

Socialstyrelsens information om metoden hittar du på Socialstyrelsens webbplats

 

Kontakta oss

Socialtjänsten Nyköpings kommun

Östra Rundgatan 11

Tel 0155-24 80 00

Mejl: dsobostadssocialagruppen@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter