Patientsäkerhetsberättelse

Nyköpings kommun arbetar förebyggande med att se till att det finns system och rutiner för att fel inte ska begås i vården som leder till att patienter utsätts för skador. I det arbetet ingår bland annat att skriva patientsäkerhetsberättelser varje år.

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse varje år. Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva hur verksamhetens patientsäkerhetsarbete och vad man gjort för att identifiera, analysera och så långt som möjligt minska risker i vården, och för att minska antalet tillbud och negativa händelser. Vårdgivaren ska också tala om hur – och när – man ska fullfölja de åtgärder som man inte kunnat göra omedelbart.

Berättelsen ska även visa på vilka resultat vårdgivaren har uppnått i sitt patientsäkerhetsarbete. Exempel på resultat kan vara att antalet fallskador eller vårdrelaterade infektioner har minskat, att vårdgivaren har förändrat sina rutiner så att de blir lättare att följa, att man skapat utbildnings- och träningsmöjligheter eller infört nya tekniska stödsystem.

Här publicerar vi patientsäkerhetsberättelser från både kommunala och privata vårdgivare.

2022

Rapport Patientsäkerhetsberättelser

Patientsäkerhetsberättelse DSO

Patientsäkerhetsberättelse Riggargatan

Patientsäkerhetsberättelse S:t Anna

Patientsäkerhetsberättelse Björkgården

Patientsäkerhetsberättelse Betelhemmet

2021

Rapport Patientsäkerhetsberättelser

Patientsäkerhetsberättelse DSO

Patientsäkerhetsberättelse Riggargatan

Patientsäkerhetsberättelse S:t Anna

Patientsäkerhetsberättelse Björkgården

Patientsäkerhetsberättelse Betelhemmet

 

2020

Rapport Patientsäkerhetsberättelser

Patientsäkerhetsberättelse DSO

Patientsäkerhetsberättelse Riggargatan

Bilaga till patientsäkerhetsberättelse Riggargatan utbildning

Patientsäkerhetsberättelse S:t Anna

Bilaga till patientsäkerhetsberättelse S:t Anna sammanställning avvikelser 2020

Bilaga till patientsäkerhetsberättelse S:t Anna kompetensutvecklingsplan HSL 2021

Patientsäkerhetsberättelse Björkgården

Patientsäkerhetsberättelse Betelhemmet

2019

Rapport Patientsäkerhetsberättelser

Patientsäkerhetsberättelse DSO

Patientsäkerhetsberättelse Riggargatan

Patientsäkerhetsberättelse St Anna

Patientsäkerhetsberättelse Björkgården

Patientsäkerhetsberättelse Betelhemmet

Kontakta oss

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

MAS Karolina Nilsson (hemsjukvård och hemtjänst)
0155-45 73 30

mas-mar@nykoping.se

MAS Josefine Boberg (särskilt boende och funktionsstödsomsorg)
0155-45 77 27

mas-mar@nykoping.se

MAR Karolin Jansson
0155- 24 78 11

mas-mar@nykoping.se

 

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny