Bostad med särskild service

Vi erbjuder olika former av boende till dig som har en funktionsnedsättning eller en långvarig och allvarlig psykisk ohälsa. Det är dina behov avgör vilket stöd och boende du kan få.

Bostad med särskild service finns i form av servicebostad, gruppbostad, korttidsboende och tillfälligt boende. Där får du omvårdnad, stöd och service utifrån dina behov och erbjuds fritids- och kulturaktiviteter.

Servicebostad

Servicebostad är till för dig som har en psykisk och/eller fysisk funktionsnedsättning med ett mindre omfattande stödbehov men som fortfarande behöver stöd i din vardag. En servicebostad är ett mellanting mellan helt självständigt boende och ett boende med stöd från personal dygnet runt. Servicebostaden har ett antal lägenheter med tillgång till gemensam lägenhet/allrum och en fast personalgrupp. Lägenheterna ligger oftast i samma eller kringliggande hus.

Gruppbostad

Gruppbostad är till för dig som har en psykisk och/eller fysisk funktionsnedsättning och har stora och omfattande behov av tillsyn och omvårdnad. Gruppbostaden har ett mindre antal lägenheter som är samlade kring en gemensam lägenhet. En fast personalgrupp ska täcka ditt och övriga boendes hela stödbehov.

Bostad med särskild service för barn och ungdomar

Du som är ung och av någon anledning inte kan bo hemma kan ha rätt till en bostad med särskild service. På ett korttidsboende bor du tillfälligt hemifrån någon eller några gånger i månaden. Medan du på ett träningsboende förbereds för ett så självständigt liv som möjligt för att kunna flytta till eget boende.

På boendena får du omvårdnad, stöd och service utifrån dina behov samt stöd vid fritidsaktiviteter. Dina föräldrar har kvar sitt föräldraansvar och ska vara delaktiga i sådant som rör dig.

Vad kostar bostad med särskild service?

Du betalar inte för den service och omvårdnad som du får. Du får ett eget hyreskontrakt på din lägenhet och betalar hyra till hyresvärden. Du möblerar lägenheten med egna möbler och skaffar själv en hemförsäkring. Du betalar för din mat och dina personliga utgifter.

Stödet finns både inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt inom socialtjänstlagen (SoL). Prata med din handläggare om dina möjligheter. Du själv eller din företrädare ansöker om bostad med särskild service.

Ansökan

Läs mer om hur du ansöker här. 

Om jag inte får bostad med särskild service

Om du får avslag på din ansökan, det vill säga att du inte får bostad med särskild service, kan du ha rätt till annat stöd som passar dig. Prata med din handläggare. Du kan även överklaga beslutet.

Kontakta oss

Grupp- och serviceboenden

För att komma i kontakt med ett av våra grupp- eller serviceboenden ring kommunens växel: 0155-24 80 00

Handläggare vuxna/Myndighetsfunktionen

Telefontid måndag - fredag kl. 09.00-11.00

0155-24 80 16 

myndighet.funk@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny