Bekräfta faderskap/föräldraskap

Om du och din partner inte är gifta när ni får barn så måste ni fastställa föräldraskap/faderskap. 

Fastställ digitalt hos Skatteverket

Två kvinnor som är gifta med varandra och har barn tillsammans behöver inte längre fastställa föräldraskap, gäller från 1 januari 2022. 

Att fastställa föräldraskap hos Familjerätten

Du kan fortsatt också fastställa föräldraskap/faderskap genom ett besök hos Familjerätten om ni som föräldrar hellre vill det, eller om det finns osäkerhet kring föräldraskap eller regler. Kontakta Familjerätten, kontaktuppgifter finns längst ned på sidan. 

Vid ett personligt besök hos Familjerätten skriver ni föräldrar under föräldraskaps-/ faderskapshandlingarna. Vid det tillfället kan ni anmäla om ni vill ha gemensam vårdnad.

Innan barnet är fött är det möjligt att inleda faderskaps/föräldraskapsutredning, men inte att fastställa faderskapet/föräldraskapet.

Om det finns oklarheter kring faderskapet kan Familjerätten göra ett DNA-test.

Familjerätten svarar också på frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Varför fastställa föräldraskap?

Barnen har rätt till båda sina föräldrar, därför är det viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om att barnets juridiska rättigheter – som rätt till försörjning och arv – ska kunna tas tillvara.

Kommunen har enligt lag skyldighet att fastställa föräldraskap/faderskap, om inte föräldrarna anmäler om det digitalt. 

 

Kontakta oss

Individ- och familjeomsorg

regdso@nykoping.se
0155-24 80 00

Postadress

Nyköpings kommun
Division Social omsorg
Individ- och familjeomsorg
611 83 Nyköping

Besöksadress 
Östra Rundgatan 11
611 33 Nyköping

Behöver du hjälp efter kontorstid, ring
Social beredskap 073-773 72 73

 

Verksamhetschef

Gabriel Billing
gabriel.billing@nykoping.se
0155-24 80 46

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny