Bilar i kö efter varandra på en väg, illustrerad blå cykel

Trafik

På de här sidorna kan du läsa om hur vi i kommunen arbetar med att utveckla trafiknätet och förbättra tillgängligheten och säkerheten för alla som rör sig i trafiken. 

Transportstrategin för Nyköpings tätort och Skavsta är det dokument som styr hur vi arbetar med trafikfrågor i kommunen.

Ta del av handlingsplanen för transportstrategin.  

Följande prioritetsordning gäller när vi planerar nytt eller ändrar om i gaturummet: gångtrafik prioriteras före cykel-, kollektiv- och biltrafik i fallande ordning.

Prioriteringen förklaras genom att gång är människans mest naturliga färdsätt. Gång ger upphov till möten, bättre hälsa och kräver små ytor och lite energi samt är dessutom en förutsättning för en levande stad.

Prioriteringen är även viktig utifrån jämlikhetsperspektivet. De följande färdsätten kräver generellt större ytor, energibehov och investeringar.

Läs mer om kommuens arbete för att erbjuda säkra, trygga och tillgängliga cykelvägar i och mellan tätorterna.

Tomgångskörning

I Nyköpings kommun är tomgångskörning för samtliga fordon tillåtet i max en minut. 

Undvik tomgångskörning så mycket som möjligt. Speciellt när bilen är kall, eftersom avgaserna är som giftigast då. Om du behöver skrapa frost på rutorna, gör det innan du startar bilen.

Förbudet gäller inte:

  • Om trafiken gör att du måste stanna i till exempel en bilkö.
  • För fordon som måste hålla igång motorn för att driva en anläggning (annat än uppvärmning), till exempel sopbilar.

Om ett brott mot en-minutsregeln för tomgångskörning konstateras kan händelsen polisanmälas. Fällande dom kan ge böter eller fängelse upp till sex månader.

 

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping 

Öppettider: mån-tors kl. 7-16
Lunchstängt kl. 12-13
Fredag kl. 7-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter