Trafikregler för dig som cyklar

Att cykla ska vara roligt och enkelt, även i trafiken. Här kan du läsa om de vanligaste reglerna för cyklister. Även om du inte alltid har väjningsplikt är det viktigt att ta hänsyn till andra. 

Väjningsplikt

När du har väjningsplikt innebär det att du som cyklist i god tid ska sänka hastigheten eller stanna. Du ska ta hänsyn till fordon som närmar sig och du får bara köra vidare om det kan ske utan fara eller hinder.

Cykelpassager

Cykelpassager är en del av en väg som är avsedd att användas av cyklister och förare av moped klass II för att korsa en körbana eller cykelbana. Cyklister har väjningsplikt.

Cykelpassager kan vara markerade men behöver inte vara det. Ibland är cykelpassaden upphöjd och ibland är den utformad på andra sätt. Den kan vara bevakad, alltså regleras med trafiksignaler eller av polis, eller obevakad.

Övergångsställe

Det är inte förbjudet för cyklister att korsa en väg på ett övergångsställe, men övergångsställen är tänkta för gående och det är därför olämpligt att cykla där. Om du leder cykeln gäller samma regler som för gående. En cyklist som korsar ett övergångsställe har alltid väjningsplikt både mot gående och mot fordon på vägen.

Skylt som visar att det är övergångsställe. Som cyklist har du väjningsplikt både mot gående och mot fordon på vägen.

Gågata eller gångfartsområde

När du cyklar på en gågata eller ett gångfartsområde får du inte cykla snabbare än gångfart. Du har väjningsplikt mot gående.

Att svänga åt vänster

Ge tecken i god tid innan du börjar svänga. Då vet andra trafikanter vart du är på väg. Om det är mycket trafik eller om du känner dig osäker, kan du göra ”den stora svängen”. Lägg dig längst till höger och fortsätt rakt fram över den korsande vägen. När det är fritt kan du slutföra vänstersvängen genom att cykla eller leda cykeln över vägen.

Cykla på cykelbanan

Om det finns en cykelbana ska du normalt använda den.

Vid färd med cykel får barn till och med det år de fyller åtta år använda gångbana om cykelbana saknas. Reglerna för placering är desamma som på vägen: du cyklar på höger sida och kör om till vänster.

Lagen om cykelhjälm

Alla som är under 15 år ska ha hjälm på sig när de cyklar eller blir skjutsade på cykel.

Öppna sidomeny