Vägbana som visar cykelbana i olika riktningar och väg för fotgängare. 2 personer med cykel på cykelvägar

Cykling och cykelvägar

Det ska vara lätt att cykla i Nyköpings kommun. Vi jobbar för att erbjuda säkra, trygga och tillgängliga cykelvägar i och mellan tätorterna. I Nyköpings tätort finns det runt 120 km cykelväg och fler är på gång. 

Cykelvägvisning

För att det ska vara lätt att hitta rätt och välja cykeln som färdmedel, finns det speciella vägvisningsskyltar för cykel. Håll utkik efter de mörkblå skyltarna med den vita cykelsymbolen. Här hittar du kartan över cykelvägarna med punkterna för skyltarna utmärkta. 

Sopsaltning 

Läs mer om sopsaltning som skapar barmarksunderlag vintertid på våra gång- och cykelvägar. 

Felanmälan

Märker du att cykelpumpar inte fungerar, gatlyktor längs cykelväg är trasiga, att en gång- eller cykelväg inte har halkbekämpats eller ser andra fel, gör gärna en felanmälan. 

Upptäcksfärd på cykel

nykopingsguiden.se kan du hitta aktiviteter kopplade till cykel.  

Hyra cykel

nykopingsguiden.se kan du läsa mer om hur du hyr en cykel.

Öppna sidomeny

Nyheter