Flytt av fordon

Ett fordon som är felaktigt uppställt och stör ordning och säkerhet i trafiken och miljön får i vissa fall flyttas från platsen. Det sker efter beslut av Trafikverket, polismyndigheten eller kommunen.

Det är alltid fordonsägaren som är ansvarig för sitt fordon. Om ett fordon är uppställt på fel sätt och stör ordning, säkerhet eller miljö har kommunen möjlighet att flytta fordonet från platsen. Det sker med hjälp av lagen om flyttning av fordon. Kommunen kan i vissa fall även besluta att fordonet ska skrotas.

Fordonsflyttning kan bli aktuell om fordonet exempelvis parkerats:

  • Så att det hindrar trafik eller utgör fara
  • Så att det försvårar snöröjning, renhållning eller annat arbete på väg
  • Oavbrutet på samma plats under minst tre dygn
  • På en parkeringsplats för rörelsehindrade
  • På eller inom fem meter före ett övergångsställe, en cykelpassage eller cykelöverfart

Fordonet kan också flyttas om det till exempel:

  • är belagt med körförbud
  • saknar registreringsskylt
  • inte får brukas på grund av obetald fordonsskatt
  • saknar trafikförsäkring
  • ägaren har skulder avseende felparkeringsavgifter på mer än 5 000 kronor

Fordonet flyttas vanligen till en särskild uppställningsplats och polisen underrättas om fordonsflytten. Om du tror att ditt fordon har flyttats kan du därför alltid vända dig till polisen.

Flytt av fordon på privat tomtmark

Kommunen bistår även privata mark- eller fastighetsägare med att flytta felaktigt parkerade eller långtidsuppställda fordon och fordonsvrak från deras mark.

Innan kommunen kan hjälpa till ska mark- eller fastighetsägaren själv försökt kontakta fordonsägaren genom att skicka två rekommenderade brev med begäran om att fordonsägaren ska flytta bilen. Sedan har fordonsägaren en vecka på sig att flytta fordonet.  Därefter kan mark- eller fastighetsägaren skicka in en hemställan om flytt av fordon till kommunen.

Blankett för hemställan finns att ladda ner här och skickas till Nyköpings kommun, Tekniska divisionen. Kostnaden för fordonsflytten från privat tomtmark debiteras beställaren.

Kostnader och ersättningar

Ägaren av ett fordon som flyttats med stöd av Lagen om flyttning av fordon är skyldig att ersätta kostnaden för flyttningen och de övriga åtgärder som vidtagits med stöd av lagen.

Ett fordon som förvaras på kommunens särskilda uppställningsplats lämnas inte ut förrän kostnaderna har betalats.

Vid flyttning av fordon från privat tomtmark debiteras kostnaden den som begärt flyttningen enligt inskickad hemställan.

Fordonsvrak

Ett fordonsvrak är ett fordon som står övergivet och har ett litet värde. Oftast är det en bil men kan även vara andra typer av fordon. Ibland dyker fordonsvrak upp på ställen där de inte ska vara och det är inte bara fult när fordonsvrak står och skräpar. Det kan också innebära miljörisker och fordonsvraken, som lockar barn, kan utgöra farliga lekplatser.

Att överge sitt fordon eller förvara det på ett sätt som strider mot lagstiftningen i miljöbalken är ett miljöbrott. Det är straffbart med böter eller fängelse.

I första hand är fordonsägaren ansvarig för att transportera bort fordonet. Om kommunen fraktar bort ett fordonsvrak debiteras fordonsägaren kostnaderna för flyttning och skrotning av fordonet.

Anmäl fordon

Om du upptäcker fordon som är uppenbart felparkerade, farligt placerade eller ett fordonsvrak kan du anmäla det till kommunen genom att göra en felanmälan eller mejla till tekniska.divisionen@nykoping.se

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping 

Öppettider: mån-tors kl. 7-16
Lunchstängt kl. 12-13
Fredag kl. 7-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny