Gatubelysning och trafiksignaler

Nyköpings kommun ansvarar för cirka 9 000 lampor som lyser upp gator, vägar, cykelbanor, gångvägar, tunnlar, parker och parkeringar. Belysningen bidrar till tryggare, säkrare och trivsammare miljöer. 

Har en gatulampa slocknat?

Anmäl trasig gatubelysning

Varför lyser det på dagen?

Underhållsarbete eller reparationer av gatubelysningen pågår. Belysningen kan då vara manuellt tänd under olika tider för att utföra dessa åtgärder. Större eller mindre områden kan då lysa.

När åtgärdar ni felet?

Vid två tillfällen om året, vår och höst, görs inspektion av samtliga ljuskällor. Trasiga byts då ut. Enstaka trasiga lampor som felanmälts till kommunen åtgärdas normalt sista veckan i varje månad.

Vid mer omfattande släckt belysning som till exempel längre sträckor på gator, gång- och cykelvägar, parker eller större områden åtgärdas fel omgående.

Allvarliga fel som kan vålla personskada eller orsaka trafikfara åtgärdas omedelbart.

Hur fungerar gatubelysningen?

Gatubelysningen tänds och släcks av en ljussensor som påverkas vid skymning och gryning. Den i sin tur aktiverar ett fjärrstyrt styrsystem. Belysningen kan även tändas manuellt i större eller mindre områden via detta system.

Kommunen jobbar kontinuerligt med att minska gatubelysningens energianvändning och underhållskostnad. Detta görs genom att byta ut gammal belysning mot LED-armaturer. Dessa armaturer återger färger på ett bättre sätt vilket hjälper till att skapa säkrare och tryggare miljöer.

Felanmäl trasig trafiksignal.

Det finns åtta trafiksignaler i Nyköping som reglerar övergångsställen och korsningar. Vi behöver din hjälp att upptäcka fel eller bristande funktioner. Det kan till exempel vara en knapp som är trög, ett glas som har spruckit eller signalen inte växlar till grönt.

Här kan du göra felanmälan

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

 

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping 

Öppettider: mån-tors kl. 7-16
Lunchstängt kl. 12-13
Fredag 07-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny