Elsparkcykel

Elsparkcyklar eller elscootrar blir allt vanligare på Nyköpings gator. Längst ner på den här sidan hittar du frågor och svar om vilka regler som gäller för elsparkcykel och information om företag som hyr ut elsparkcyklar i Nyköpings stadskärna. 

Sedan september 2022 finns ett företag som hyr ut elsparkcyklar i Nyköpings stadskärna. Har du synpunkter på dessa elsparkcyklar, hur de är parkerade eller vill hyra är det företaget du kontaktar.

Synpunkter till Swift Sverige@swup.app.


Via företagets app hittar du var elsparkcyklar finns och vilka regler som gäller. https://scan.rideswup.com/

 

Nya regler för elsparkcyklar från den 1 september 2022

De nya reglerna klassar elsparkcykel som cykel. Det innebär bland annat att det är förbjudet att köra på gångvägar eller trottoarer. Är du under 15 år ska du bära hjälm.

På Transportstyrelsens webbsida kan du läsa vilka trafikregler som gäller för framförande av elsparkcyklar.

Ett fossilfritt fordon

Nyköpings kommun vill minska miljöpåverkan från transportsystemet och öka stadens attraktivitet. Möjligheten för kommunens invånare och besökare att välja ett fossilfritt fordon istället för ett fossildrivet, är positivt för kommunens måluppfyllnad.

Nyköpings kommun har skrivit regler för etablering av oregistrerade fordon med företag som vänt sig till oss för att få bedriva verksamhet. Här kan du läsa taxan och inriktningen. Vi och de tycker det är viktigt att skapa gemensamma spelregler för uthyrning av elsparkcyklar för att det ska bli så bra som möjligt för kommunens invånare.

Frågor och svar elsparkcyklar

Hur klassas en elsparkcykel?

Transportstyrelsen har bestämt att elsparkcyklar klassas som cyklar. Det handlar om elsparkcyklar som har en maxhastighet på 20 km/h och en motor på max 250 watt. Elsparkcykeln är ett enpersonsfordon och får alltså bara användas av en person i taget.

Läs mer på Transportstyrelsens webbplats

Vilken utrustning krävs om elsparkcykeln klassas som en cykel?

  • Elsparkcykeln ska ha bromsar och en ringklocka (det finns inga krav på hur den ska se ut eller låta).
  • Kör du i mörker ska elsparkcykeln ha fram- och baklyse samt vara utrustad med reflexer.
  • Om den som kör är yngre än 15 år krävs hjälm.

Så får du köra elsparkcykel

Du som förare är skyldig att veta vilka trafikregler som gäller. Om du hyr en elsparkcykel kan det också vara bra att känna till företagets egna regler och villkor. Elsparkcyklar ska i första hand köras på cykelbanan och följa trafikregler för cyklister. Det är alltså samma regler som för vanliga cyklar och andra eldrivna fordon med fordonsklass cykel.

Det är Polisens uppdrag att övervaka trafiken och se till att trafikregler följs.

Parkering av elsparkcyklar

Eftersom elsparkcyklar klassas som cyklar behövs inget särskilt tillstånd för att parkera en elsparkcykel. De ska parkeras intill ett cykelställ och de får heller inte blockera gång- och cykelbanor, in- och utfarter, entréer, eller på annat sätt hindra framkomligheten för andra trafikanter.

Det viktigaste är att de inte utgör fara eller hinder. En person med nedsatt syn kan skada sig illa på en elsparkcykel som står dåligt parkerad. Om elsparkcykel står farligt för allmänheten eller trafiken kan kommunen ta bort den omgående. Hyrföretaget ansvarar dock för att flytta felanmälda elssparkcyklar.

Det finns företag i Nyköping som hyr ut elsparkcyklar. Det är dem du ska kontakta om du har frågor och synpunkter på deras elsparkcyklar i staden.

Här når du företaget SWIFT

Var anmäler jag en felparkerad hyrd elsparkcykel?

Du ska i första hand själv anmäla en felparkerad elsparkcykel till det företag som äger den. På det sättet får företaget informationen så snabbt som möjligt. Kontaktuppgifter ska finnas på elsparkcyklarna och på respektive företags webbplats. Uthyrarna med avsiktsförklaring har kommit överens med kommunen om att ta bort en felanmäld elsparkcykel inom två timmar efter att de fått in en anmälan.

Kontaktuppgifter till elsparkcykelbolaget
Swift: support@swiftscooters.se

Behöver företagen tillstånd för att placera ut elsparkcyklar i kommunen?

För att få hyra ut elsparkcyklar med uppställning på allmän mark behöver företagen ett tillstånd för markupplåtelse enligt ordningslagen. Tillståndet, som ges av polisen, reglerar var företagen som hyr ut elsparkcyklar får placera dem. Tillståndet bestämmer inte var de som hyrt en elsparkcykel lämnar den när de inte behöver den längre.

Vem ansvarar för tillsynen och bevakningen?

Det är polisen som har hand om tillsynen och bevakningen när det gäller trafikfrågor. Kommunen samarbetar däremot med uthyrningsföretagen för att hitta olika sätt att hindra att elsparkcyklarna körs och hanteras på fel sätt.

Hur jobbar kommunen med frågan?

Vi har likt andra kommuner tagit fram regler mellan kommunen och företagen. Reglerna beskriver bland annat zoner där elsparkcyklar inte får parkeras, hastighetsbegränsningar, krav på utplacering och hur felparkerade elsparkcyklar ska hanteras. Vi har även kontakt med andra kommuner och följer utvecklingen nationellt kring elsparkcyklar.

Är det här en tjänst som kommunen har upphandlat?

Det här är ingen tjänst som kommunen har upphandlat. Vi välkomnar alla bolag som skapar fler jobb till Nyköping och vi vill gärna ha ett samarbete med de elsparkcykelbolag som är intresserade. För att etablera sig behöver företaget underteckna de regler för etaberling som kommunen tagit fram.  Detta för att skapa gemensamma spelregler för uthyrning av elsparkcyklar och för att det ska bli så bra som möjligt för kommunens invånare och trafikanter.

Öppna sidomeny