Personal som städar upp i en park

Skötsel och städning

Städning av gator och parker är en viktig uppgift för kommunen. Varje vardag, året runt arbetar kommunens städlag för att hålla rent och snyggt. 

Vem ansvarar för vägen?

  • Kommunen vinterunderhåller gator och cykelvägar, övergångställen och busshållplatser i de centrala delarna av Nyköping, med undantag för vissa delar som ligger under Trafikverket.
  • Fastighetsägaren ansvarar för gångbanor, trottoarer och trappor utmed och mellan fastigheterna.
  • Trafikverket ansvarar generellt för vinterunderhåll på länsvägar och genomfartsvägar. I områden utanför tätorten sköts väghållningen av vägföreningar.

Anmäl fel i gatumiljön

Städning

Områden där det rör sig mycket folk är prioriterade och städas varje vardag. I övriga områden sker städning vid behov och sopkärlen töms en gång i veckan. Under sommarhalvåret när nedsmutsningen ökar städar vi också på helgerna.

Under senare år har nedskräpningen generellt ökat i hela landet, så också i Nyköping. Men all städning ligger inte på kommunens ansvar. När det gäller trottoarer är det fastighetsägarens skyldighet att hålla rent.

Ett stort antal sopkärl för hundpåsar finns uppsatta runt om i kommunen. Finns det inget sådant sopkärl i närheten är det tillåtet att slänga hundpåsar i vanliga papperskorgar.

Gräsklippning

Under sommarhalvåret klipps kommunens gräsmattor med 7-14 dagars mellanrum. Tidsintervallen anpassas efter hur snabb tillväxten på gräset är och var gräsytan ligger.

På vissa stora gräsytor låter vi gräset växa högre och klipper med slaghack cirka tre gånger per år.

Till sist har vi ytor som ska hållas öppna och inte växa igen som till exempel gammal åkermark. Här klipps gräset en gång per år med slaghack.

Ogräs

De senaste 30 åren har ogräsbekämpning i parker och grönområden skett utan kemiska bekämpningsmedel.

I parkerna rensar vi mycket av ogräset för hand. Där det går används maskiner för att mekaniskt rensa gångar och grusytor. På mindre, hårdgjorda ytor kan även ogräset värmebehandlas med specialgjord gasolbrännare eller med vår hetvattenanläggning. På större hårdgjorda ytor används en sopmaskin med roterande borste för att sopa bort växtligheten.

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

 

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping 

Öppettider: mån-tors kl. 7-16
Lunchstängt kl. 12-13
Fredag 07-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny