Tätortsvägföreningar och enskilda vägar

Samfällighetsföreningar och fastighetsägare ansvarar för enskilda vägar. Tärtortsvägföreningar ansvarar för mindre vägar som är öppna för allmänheten och får bidrag från kommunen för att underhålla vägarna.

Tätortsvägföreningar

I Nyköpings kommun finns det 16 olika tätortsvägföreningar: Bergshammar, Buskhyttan, Dammlöt, Davik, Enstaberga-Svalsta, Fyrby, Jönåker, Lästringe, Nävekvarn, Stavsjö, Stigtomta, Tystberga, Vrena, Ålberga, Ålberga Gård och Sjösa.

De ansvarar för mindre vägar som är öppna för allmänheten. Nyköpings kommun betalar årligen ut ett driftbidrag till tätortsvägföreningarna. 

De vägar som ingår i en vägförening beskrivs i den lantmäteriförrättning som görs när föreningen bildas.

Enskilda vägar

Enskilda fastighetsägare och samfällighetsföreningar bär ansvaret för enskilda vägar, det vill säga vägar som endast berörda personer använder. Men både fastighetsägare och samfällighetsföreningar kan i viss mån få underhållsbidrag från kommunen. Det förutsätter bland annat att: 

  • Hela vägen är utfartsväg från fast bostad.
  • Vägen är öppen för allmän trafik. 
  • Den totala väglängden överstiger 200 meter.
  • Vägen är i sådant skick att det utan problem går att färdas med bil och cykel på vägen.

Enskilda fastighetsägare och samfällighetsföreningar måste varje år ansöka om bidraget till kommunen i e-tjänsten för vägbidrag. Bidraget används till skötsel av vägarna.

Ansökningsperioden för 2024 är stängd. Nästa ansökningsperiod är öppen från den 7 januari 2025 fram till 31 mars 2025.

Mer information

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

 

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping 

Öppettider: mån-tors kl. 7-16
Lunchstängt kl. 12-13
Fredag 07-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter