En kvinnlig rektor med tre barn i utemiljö

Att vara ledare hos oss

Som medarbetare och ledare är du viktig för oss. Vi vill därför satsa på att du som ledare får det stöd och den utveckling som du behöver, så att du känner dig stärkt i din ledarroll.  

Ledarutveckling

Vi erbjuder ledarskapsutbildningar: introduktionsprogram för nya chefer, utvecklingsprogrammet Klart ledarskap och seminarier. Vi planerar även för en talangbank för nya ledare, att kunna utvecklas till att vara ledare är ett led i att utvecklas hos oss.

Cirka tre gånger per år arrangeras digitala ledarfrukostar där du som har personalansvar eller är medlem i ett ledningslag får information i aktuella frågor från centrala ledningslaget, CLL. Återkommande teman är: ekonomiska läget, ledarskapsfrågor, HR-området och "aktuellt just nu". 

Vi har en gemensam ledardag varje år där alla chefer samlas. Dagen berör aktuella ämnen, ska ge inspiration och möjlighet att nätverka.

Årets chef

Varje år utser vi Årets vägvisare, där en av kategorierna är Årets chef. Vi vill belöna de chefer som gör ett bra jobb och som uppskattas av andra. Alla anställda har möjlighet att nominera och en jury utser sedan vinnaren. På den årliga Ledardagen som sker på hösten presenteras vinnarna som får en vinstsumma att använda till kompetensutveckling. Kriterier för priset Årets chef: 

 • En chef som kombinerar kreativitet med professionellt bemötande för att nå resultat över förväntan.
 • En chef som genom sitt ledarskap skapar goda, hållbara relationer med medarbetare, kollegor och samarbetspartners.
 • En chef som med sitt ledarskap är en ambassadör för Nyköpings kommun.     

 

Ledarpolicy

Som ledare hos oss har du en ledarpolicy, medarbetarpolicy och värdegrund som stöd i ditt arbete. För att nå målen är viktigt att du som ledare skapar förutsättningar för medarbetarna att vara medskapande. Ledarskap inom Nyköpings kommun kännetecknas av att du som ledare: 

 • tydliggör politiskt fastställda mål och ramar, samt tar ansvar för att målen verkställs i det dagliga arbetet
 • är förebild och kulturbärare för ett öppet, ärligt och tillåtande arbetsklimat
 • skapar trygghet genom struktur, öppen och tydlig kommunikation, där du ställer realistiska krav samt följer upp resultat
 • tar ansvar för att skapa de rätta förutsättningarna så att medarbetarna upplever arbetet meningsfullt, blir uppmärksammade och ges förutsättning att aktivt kunna påverka sitt dagliga arbete
 • visar respekt för medarbetarna och tillit till deras förmåga att ta ansvar.

Läs hela värdegrunden.

Chefsnytt

Chefsnytt är ett internt digitalt nyhetsbrev som ger alla chefer och ledare i kommunen relevant information om vad som är på gång.

Möt några av våra chefer

Vi har cirka 200 chefer i vår organisation, läs om några av cheferna

Chefsenkät

Vi gör en chefsenkät varje år för att mäta chefernas arbetsmiljö och möjlighet att utföra sina uppdrag. På frågan varför chefer vill vara kvar hos oss som arbetsgivare uppger de följande (Chefsenkäten 2018)

 • Jag har fantastiska medarbetare!
 • Jag har ett intressant och viktigt samhällsuppdrag
 • Jag gör skillnad tillsammans med mina medarbetare
 • Jag har så många härliga chefskollegor!
 • Jag växer och utvecklas som chef och som person
 • Mitt arbete är viktigt och meningsfullt
 • Det finns stora utvecklingsmöjligheter

Kontakta oss

Human Resources

HR-enheten
växel 0155-24 80 00
hr@nykoping.se

 

 

 

 

Besöksadress:

Stadshuset
Stora Torget, Nyköping

Organisationsnummer
212000-2940

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter