Skyddsrum

Skyddsrum är till för att ge befolkningen fysiskt skydd vid krig. Det är viktigt att du tar reda på vart ditt närmaste skyddsrum finns.

Var finns mitt närmaste skyddsrum?

På MSB:s karta kan du hitta ditt närmaste skyddsrum, i både Nyköpings kommun och hela Sverige. 

OBS! Kartan fungerar bäst om du använder någon av följande webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox eller Apple Safari.

Du kan även tal del av en karta över skyddsrum i Nyköpings kommun via kommunens eget kartverktyg. 

Placering för skyddsrum

Skyddsrum ska framför allt finnas i tätbebyggda områden som är svåra att evakuera snabbt.

Finns det inte skyddsrum där du är sök skydd i källare, tunnlar, parkeringshus under jord och liknande. 

Fastighetsägaren ansvarar för skyddsrummen

Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter. I fredstid får fastighetsägarna använda skyddsrummen som helt vanliga lokaler och ansvarar för underhållet.

Fastighetsägaren har ansvar att vid höjd beredskap öppna upp och de som är på plats får iordningställa dem. Skulle du i en nödsituation ha problem att komma in genom en låst port får du forcera den.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kontrollerar att skyddsrummen vårdas på ett sätt som inte försämrar skyddsförmågan.

Läs mer om skyddsrum på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) webbplats.

Öppna sidomeny