Östra skolan jobbar aktivt för hälsosamma skoldagar

18 mars 2024
Barn och utbildning Barn och utbildning - Grundskola

Som första kommunala skola i Nyköping ansluter sig Östra skolan till Generation peps initiativ för att skapa mer aktiva och hälsosammare skoldagar.

Skolan har nu av blivit certifierad av Generation pep för sitt arbete.  De har fått ett diplom signerat av Generations peps verksamhetschef, före detta friidrottaren Carolina Klüft, och kronprins Daniel, en av initiativtagarna.

Måndagen den 18 mars firade skolan certifieringen genom att hissa sin Pep-flagga. De bjöd också eleverna på utelunch och arrangerade 14 olika lekstationer på skolgården. 

– Med gemensamma rörelseaktiviteter på rasterna ökar tryggheten för barnen och hälsan förbättras, säger Marlene Axelsson, fritidspedagog och ansvarig för projektet på Östra skolan.

Inför varje vecka gör Marlene ett rastschema med olika aktiviteter för olika årskurser, för varje rast. Schemat sitter vid varje utgång och lärarna visar och berättar om aktivitetsschemat för klasserna. Skolan har också en rastbod med olika material och genom elevrådet kan eleverna påverka vilka aktiviteter som ska finnas på rasterna.

Om generation pep

Generation pep vill att alla barn och unga i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep. 

Generation Peps arbete utgår från Barnkonventionen, Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS) och de Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR 2023), och de samarbetar med etablerade kunskapspartners.

Skolor kan cerifiera sig och sitt arbete genom att bland annat ha en handlingsplan för ökad fysisk aktivtet.  Läs mer på Generation peps webbplats