Utbildning Grundskola: Placering i kommunal grundskola för elever folkbokförda i annan kommun, ansökan

Grundskola i Nyköpings kommun

Om du som vårdnadshavare vill ansöka till någon av Nyköpings kommunala grundskolor för ditt barn som inte är folkbokförd i Nyköping (och som inte heller avser att folkbokföras i Nyköpings kommun) behöver du ansöka om det. 

Placeringen kan beviljas i mån av plats eller om det finns särskilda skäl. Det är skolchef som fattar beslut.

 

Kontakt

0155-24 80 80 
kommun@nykoping.se