Ansökan om tidigarelagd skolstart

Via denna blankett kan du ansöka om tidigarelagd skolstart.

Blanketten gäller för barn i grundskola i kommunal regi.