Utbildning Förskola & fritidshem: Plats för barn folkbokförda i annan kommun, ansökan

Flytta till Nyköpings kommun

Du som bor i annan kommun och ska flytta till Nyköpings kommun ansöker om förskoleplacering genom e-tjänsten eller på blankett. 

Bifoga intyg 

Om barnet ännu inte är folkbokförd i Nyköpings kommun behöver du komplettera ansökan med ett underlag som styrker en kommande folkbokföringsändring.  

Underlaget ska helst vara kopia på flyttanmälan från Skatteverket, men kan också vara ett boendekontrakt (glöm inte att maska säljarens uppgifter vid köpekontrakt). 

Handläggningen av ditt ärende påbörjas när det finns både ansökan och intyg. 

Inte flytta till Nyköpings kommun

Om du som vårdnadshavare vill ansöka till någon av Nyköpings kommuns kommunala förskolor för ditt barn som inte är folkbokförd i Nyköping (och som inte heller avser att folkbokföras i Nyköpings kommun) behöver du inkomma med en ansökan. Placeringen kan beviljas i mån av plats eller om det finns särskilda skäl. 

Du kan ansöka både genom att fylla i nedanstående blankett och använda vår e-tjänst. På blanketten ges möjlighet att fylla särskilda skäl om du har sådana.