Samhällsvägledningen stänger från 2024

Den 22 december 2023 stänger Samhällsvägledning och integrationssamordning i Trekanten i Brandkärr och på Culturum i samband med julledigheten. Från 1 januari 2024 upphör verksamheten samhällsvägledning.

Stängningen är ett politiskt beslut. Kommunen ska i stället arbeta mer uppsökande i nära samarbete med Mötesplats Brandkärr, Familjecentralen i Brandkärr, Jobbtorg, Campus och Arbetsförmedlingen. Samhällsvägledningens besökare måste nu själva kontakta externa samhällsaktörer och ta hjälp av det egna nätverket.   

Uppdraget får en ny inriktning

Från 1 januari 2024 får uppdraget en ny inriktning med fokus på att ytterligare rikta fokus på arbete, utbildning samt svenska språket för nyanlända och språksvaga. I korthet kommer verksamheten jobba mer uppsökande och ha ett nära samarbete med Mötesplats Brandkärr, familjecentralen i Brandkärr, Jobbtorg, Campus och Arbetsförmedlingen. Nätverkande med föreningar och intressenter kommer att vara fortsatt viktigt. Uppdraget är under konkretisering inom DSO och verksamheten Individ- och Familjeomsorg får ansvaret för det nya uppdraget.

 

Var kan jag få hjälp?

Frågor som rör Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten: 

Statens Servicecenter, Spelhagsvägen 15 i hamnen i Nyköping

Frågor som rör Migrationsverket:  

Migrationsverkets Servicecenter, Slottsgatan 82 i Norrköping, tel 077-1235235 Migrationsverket Änglundavägen 35, Flen, tel 077-1235235

Frågor som rör kommunens verksamheter

Ekonomiskt bistånd, hemtjänst, habilitering Division Social Omsorg: ring 0155-45 77 93 eller besök Vägporten, Östra Rundgatan 11

  • Frågor om Ansökan, byte eller uppsägning av förskoleplats/fritids 
  • Ansökan och beslut kopplat till skolskjuts och färdtjänst 
  • Frågor om gymnasieantagning  
  • Fakturafrågor som rör barnomsorg, skolskjuts och färdtjänst  
  • Information om hur man ansöker om specialkost                          

Kommunens kundservice, ring 0155-24 80 80.

Frågor kring vuxenutbildning och SFI Campus

Ring 0155-24 87 85 eller besök Campus på Stora torget 7 Frågor om ditt barns skola eller förskola Respektive skola svarar på generella frågor om förskola/skola. Kommunens skolor informerar mycket i systemet Schoolsoft.

Frågor om sjukvårdsrådgivning

Om du behöver hjälp med ärenden som rör sjukvårdsrådgivning och covid-19 på olika språk, besök 1177 Vårdguiden

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny