Omsorg & Stöd - Ansökan om stödinsatser enligt LSS

LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och är en rättighetslag som ska garantera goda levnadsvillkor för personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar.

Innan du ansöker om stöd eller kontaktar en handläggare kan du förbereda dig genom att tänka igenom hur din vardag ser ut.

Ställ dig frågan: Vad behöver jag för stöd för att jag ska klara din vardag? Ta gärna hjälp av någon som känner dig väl.

Vid ansökan ska du bifoga medicinskt underlag om din funktionsnedsättning/diagnos.   

Här kan du läsa mer om att ansöka om stödinsatser enligt LSS.

Saknar du bank-id?

Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du kontakta oss för att få en blankett.

Om ansökan gäller barn:
barnochungdomsenheten@nykoping.se
Om ansökan gäller barn född dag 1-15, ringer du på telefon 0155-45 70 35.
Om ansökan gäller barn född dag 16-31, ringer du på telefon 0155-24 87 17

Om ansökan gäller vuxna:
myndighet.funk@nykoping.se
Ring på telefon 0155-24 80 16, telefontid måndag till fredag klockan 9 till 11.