Orosanmälan - Misstanke om barn som far illa, privatperson

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att barn upp till 18 år får sina grundläggande behov tillgodosedda. För att vi ska kunna hjälpa till måste vi få veta var behoven finns

Privatpersoner bör anmäla till socialtjänsten om man känner till något barn som behandlas på ett sådant sätt att det behöver stöd eller skydd.

Du kan ringa oss på telefonnummer 0155-45 77 14, mejla på mejladress barnochungdomsenheten@nykoping.se eller fylla i e-tjänsten nedan. 

Läs mer på webbsidan om orosanmälan