Ansökan om hemtjänst och hemleverans av matlådor

Använd nedan blankett för att ansöka om hemtjänst och hemleverans av matlådor. 

Du ansöker om hemtjänst. Kommunens handläggare fattar beslut om hemtjänst och du får besked om beslutet inom två till tre veckor, från det att du har ansökt.  

Läs mer om hemtjänst