Påverka - Lämna synpunkt

Använd denna e-tjänst för att lämna in en synpunkt till Nyköpings kommun.

Om du lämnar dina personuppgifter får du ett svar. 

Du kan också lämna in din synpunkt anonymt.  

Läs mer om synpunkter och klagomål.

Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du kontakta oss via e-post kundservice@nykoping.se eller ringa 0155-24 80 80 för att få en blankett.