Nyköping växer med folkbokförda ukrainare

4 juli 2024
Omsorg och stöd

Sjuttio ukrainska flyktingar folkbokförde sig direkt i Nyköpings kommun i tisdags 2 juli via Skatteverket. Den 3 juli folkbokförde sig ytterligare 12 personer och fler är att vänta. Detta sedan EU fattat beslutet att förlänga massflyktsdirektivet till 2026 och det blev möjligt för ukrainare att folkbokföra sig i Sverige.

Det tidigare ansvaret för mottagandet har legat på Migrationsverket men med  förändringen övergår ansvaret till kommunerna. Övergången sker i samma stund som folkbokföringen äger rum.

Får drägligare livsvillkor

För de nu folkbokförda personerna innebär förändringen en stor skillnad. De som är 20 år och äldre får nu ingå i det som kallas etableringsprogrammet och söka jobb via Arbetsförmedlingen. De kan delta i SFI-undervisning, söka bostad och bostadsbidrag med mera. Sammantaget får de betydligt bättre levnadsvillkor än de haft tidigare i Sverige.

- Det känns väldigt bra att vi får en möjlighet att förbättra förutsättningarna för gruppen, säger Åsa Lindholm, gruppledare på bostadssociala gruppen inom Individ- och familjeomsorg i Nyköpings kommun. De flesta har vi förmedlat bostäder till tidigare men det kan finnas andra som bott hos vänner exempelvis, som folkbokför sig här nu och söker eget boende. Men det kan också finnas hushåll som ännu inte uppfyller kriterierna. 

Staten ersätter utgifterna

Många har hittat timarbeten under sin vistelse och lärt sig en hel del svenska. Istället för 71 kr per dygn kan de nu få samma ersättning som andra folkbokförda hushåll vilket innebär 308 kr per dygn. Kommunen ersätts av staten för de kostnader som uppstår.

Alla län har tilldelats olika länstal för mottagande av ukrainska flyktingar. Sörmland tilldelades 444 personer. I samråd mellan länsstyrelsen och kommunerna fördelades de mellan länets kommuner. Nyköping fick 107 personer.