Valborgsmässoeld

Från 1 januari 2024 kan du behöva söka dispens av kommunen om du vill anordna ett offentligt valborgsmässofirande med valborgsmässoeld.

Enligt den nya lagstiftningen kan du behöva ansöka om dispens hos din kommun om du ska anordna ett offentligt firande med eldning av trädgårdsavfall, till exempel en valborgsmässoeld. Gå till din kommuns webbplats för att se vad som gäller för dig.

Tänk på att eldning alltid sker på eget ansvar. Torr väderlek i kombination med stark vind kan elden vara svår att hantera. Då måste du vara extra försiktig eller inte elda alls.

Tillstånd av Polisen

För att få anordna tillställning på allmän plats, som till exempel ett valborgsfirande, behöver du enligt ordningslagen tillstånd. Det är Polismyndigheten i Södermanlands län som beviljar tillstånd. 
Ansökan om tillstånd för offentlig tillställning finns på Polisens webbplats

Att tänka på när du eldar på Valborg:

 • Ta reda på om eldningsförbud är utfärdat. Du hittar information på din kommuns webbplats. Råder eldningsförbud får du inte elda.
 • Du bör inte elda vid olämplig väderlek, till exempel vid stark blåst och torka.
 • Det bör finnas släckmaterial, till exempel vattenkannor, hinkar eller slang, på eldningsplatsen.
 • Elden bör inte ha större omfattning än att den kan släckas med släck-utrustningen som finns på platsen.
 • Du får bara elda torrt ris, kvistar, buskar och rent trä. Olämpligt innehåll i brasan eller allt för stor brasa kan ge flygbränder och sprida obehaglig och farlig rök i omgivningen.
 • Det bör finnas en ansvarig person på plats som bevakar elden tills den släckts helt.
 • Det bör finnas möjlighet att larma räddningstjänsten snabbt och enkelt direkt från platsen. Se till att du vet adressen där valborgsfirandet är.
 • Du bör anlägga brasan på okänslig mark, till exempel grus eller naturjord. Den bör inte placeras på asfalt, stenhällar eller under elkraft- eller teleledning. Generell riktlinje är att ansvarig bör sträva efter ett avstånd på minst 50 meter mellan brasan och elkraft- eller teleledning. 
 • Du bör ta bort allt brännbart på ett avstånd av åtminstone 15 meter från brasans kant eftersom blött gräs och liknande runt omkring elden torkar upp snabbt även på kvällen på grund av strålningsvärmen från elden. 
 • Lämna inte elden utan tillsyn. Släck den helt när du inte vill bevaka den längre eftersom risken för flygbränder, det vill säga att gnistor som följer med röken kan falla ner långt bort och tända eld på brännbart material. 
 • Släck en falnande brasa genom att kratta isär glöden och vattna rikligt.

Kontakta oss

Sörmlandskustens räddningstjänst

Anmälan om eldning
08-721 22 00

Övriga ärenden
0155-24 75 00
raddningstjansten@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny