Publik framför en scen

Tillfälliga arrangemang

Med tillfälliga arrangemang avses till exempel en större fest, festival eller marknad, där du ansvarar för säkerheten och brandskyddet. 

Arrangören och ägaren ansvarar för säkerheten

Som arrangör för ett tillfälligt arrangemang ansvarar du för säkerheten och brandskyddet. 

Sker arrangemanget inomhus inne i en byggnad ligger ansvaret för säkerheten och brandskyddet på både den som äger en byggnad och på den som bedriver verksamhet där, till exempel den som arrangerar en fest. Det är ägaren som övergripande ser till att byggnaden är säker ur brandskyddssynpunkt, medan den tillfällige verksamhetsutövaren (arrangören) ser till att verksamheten sker på ett säkert sätt, exempelvis genom att inte blockera utrymningsvägarna.

För mer information, se MSB:s guide för evenemang.

Meddela räddningstjänsten innan

Meddela räddningstjänsten i god tid innan arrangemanget så att vi kan boka in ett platsbesök för att kontrollera vår framkomlighet, brandskyddet och säkerheten på plats. Vid platsbesöket ska området vara iordningställt. Innan besöket vill dock räddningstjänsten ta del av områdets utformning och information om säkerheten på plats.

Räddningstjänstens framkomlighet

Vid tillfälliga arrangemang är det viktigt att räddningstjänstens framkomlighet beaktas. Läs om vad som gäller i vårt faktablad för räddningstjänstens framkomlighet i centrala Nyköping.

Anmälan och checklista

Följ gärna vår checklista för säkerhet vid tillfälliga arrangemang. Dokumentet innehåller även blankett för anmälan till räddningstjänsten.

Hantera gasol

Om det kommer hanteras gasol på arrangemanget kan det krävas ett tillstånd för hanteringen. Tillståndsgränsen för gasol är två liter inomhus och 60 liter utomhus.

Räddningstjänsten rekommenderar att arrangören söker tillstånd för all hantering.

Fyrverkerier och dylikt 

Om det kommer förekomma fyrverkerier eller liknande på arrangemanget kan det krävas ett tillstånd för hanteringen.

Kontakta oss

Sörmlandskustens räddningstjänst

0155-24 75 00
raddningstjansten@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny