Linde Gas AB

Linde Gas AB ingår i tyska Linde Group och tillverkar industriella och medicinska gaser. I Oxelösund driver Linde Gas en luftgasfabrik i anslutning till SSAB.

Linde Gas AB klassas som en så kallad Sevesoanläggning på den lägre kravnivån.

Adress: 
Linde Gas AB 
Järnverket
613 31 Oxelösund

Farliga ämnen som hanteras på anläggningen

Verksamheten omfattar produktion, lagring och distribution av syrgas (oxygen), kvävgas (nitrogen), och argon. Dessa gaser finns naturligt i luften.

Vad kan hända?

För att öka säkerheten och eliminera risker sker regelbundna säkerhetsgranskningar och riskanalyser. Det finns ett omfattande gasvarningssystem för att snabbt upptäcka gasläckor.

Linde Gas AB har skyldighet att vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område och att samarbeta med den kommunala räddningstjänsten.

Om en allvarlig olycka skulle inträffa kan kringboende och allmänhet komma att beröras. Trots noggranna kontroller kan man aldrig bortse från olycksrisken.

Utsläpp

Gas sprids med vinden. Hur spridning från ett gasutsläpp blir beror på väderförhållandena.

Brand- och explosionsrisker

Varken syrgas, kväve eller argon är brandfarliga gaser. Utsläpp av dessa gaser bedöms därför inte kunna orsaka brand/explosion utanför industriområdet. Ett utsläpp av syrgas kan dock komma att påskynda en pågående brand och ge ett häftigare brandförlopp.

Inandning och förgiftning

De vanligaste och mest sannolika händelserna är små utsläpp som inte når fram till bostadsbebyggelsen. Dessutom är varken syrgas, kväve eller argon några giftiga gaser. 

Vad kan hända på anläggningen? Risk utanför industriområdet Kännetecken

Slang- och rörbrott

Ventilfel

Tankspricka

Utsläpp av syrgas påskyndar brand

Förhöjd syrgashalt-dimmoln
som medför dålig sikt

Färglös gas

Luktfri

Smaklös

Så skyddar du dig vid en olycka

  • Håll dig borta från olycksplatsen!
  • Gå inomhus
  • Stäng fönster, dörrar och om möjligt ventilation
  • Lyssna på radio för information

När fara hotar kan allmänheten snabbt varnas med hjälp av utomhuslarmet "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA). Signalen ljuder i 7 sekunder och följs av 14 sekunders tystnad. Detta upprepas under minst 2 minuter.

Signalen provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00. 

Planering för räddningsinsats

Sörmlandskustens räddningstjänst arbetar fortlöpande tillsammans med  Linde Gas AB för att olyckor inte ska inträffa inom industriområdet.

Planläggning sker även av räddningsinsatser i syfte att minska konsekvenserna av en eventuell olycka. Planerna används vid övningar av insats- och ledningsorganisation för att snabbt och effektivt kunna hantera olika typer av olyckor.

Vid en eventuell olyckshändelse larmas vi på räddningstjänsten, men vid en eventuell olyckshändelse på SSAB:s område larmas alltid SSAB:s egen insatsstyrka. Utryckningen av räddningstjänsten sker i första hand från brandstationerna i Oxelösund och Nyköping. De olika insatsstyrkorna samordnas av räddningsledare, som leder räddningsarbetet på skadeplatsen. Till sin hjälp har räddningsledaren även personal och experter från företaget.

Ytterligare information

Mer information om anläggningen samt de hanterade ämnena kan ni få genom att kontakta Linde Gas AB på telefon 0155-25 42 50 eller på www.linde.se.

Här hittar du mer information om tillsyn av verksamheten

Öppna sidomeny