Flera glas med öl

Alkohol- och serveringstillstånd

För att få tillstånd att servera alkohol krävs, enligt alkohollagen, att både lokalen och verksamheten uppfyller krav på god brandsäkerhet. Det innebär att det byggnadstekniska brandskyddet ska vara anpassat för verksamheten samt att det bedrivs ett fungerande brandskyddsarbete.

Ansökan 

Serveringstillstånd söks hos handläggare i din kommun:

För att uppfylla brandskyddskraven ska du som vill ha ett alkoholtillstånd bifoga en brandskyddsbeskrivning med tillhörande brandskyddsritningar för lokalerna till din ansökan. 

Läs mer om brandskydd i serveringslokaler.

Så här gör du

  1. Fråga din fastighetsägare om det finns en aktuell brandskyddsdokumentation eller brandskyddsbeskrivning.
  2. Upprätta dokumentation för verksamhetens systematiska brandskyddsarbete.

Är ovanstående dokumentation gjord och bifogad i ansökan? Då kan räddningstjänsten ge klartecken till alkoholhandläggaren i kommunen.

Om gasol ska användas

Överskrider du tillståndspliktig mängd måste du göra en ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Läs mer på sidan om brandfarlig vara

Har du frågor?

Kontakta oss på räddningstjänsten på 0155-24 75 00 och raddningstjansten@nykoping.se.

Kontakta oss

Sörmlandskustens räddningstjänst

0155-24 75 00
raddningstjansten@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny