En kvinna inspekterar brandsläckare och en annan kvinna tittar på med en pärm i handen

Tillsyn

Sörmlandskustens räddningstjänst gör tillsyn av verksamheter och byggnader i Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta kommuner enligt lagen om skydd mot olyckor eller lagen om brandfarliga och explosiva varor. Vårt syfte är att minska risken för eventuella skador av bränder och andra olyckor.

Tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)

Vem kan omfattas av tillsyn?

Alla kan omfattas av tillsyn, dock är tillsynen normalt inriktad på offentliga lokaler som till exempel sjukhus, skolor, servicehus, hotell, restauranger, varuhus eller industrier och farlig verksamhet.

Kontakt och förberedelser

Räddningstjänsten kontaktar vanligtvis objektet för en tillsyn per telefon och skickar därefter ut en bekräftelse med information om vad tillsynen innebär för dig. 

Om du av någon anledning vill ha en tillsyn utförd i din fastighet eller verksamhet hör av dig till våra tillsyneförrättare via vår växel 0155-24 75 10.

Vad kostar tillsynen?

Kostnad för tillsynen är för närvarande 2 591 kr i grundavgift.

I grundavgiften ingår 1 timmes handläggning samt kostnader för transport till och från tillsynsobjektet, detta eftersom avgiftens storlek inte ska vara beroende av verksamhetens geografiska läge.

Därutöver debiteras en fast timavgift på 1 036 kr för varje påbörjad halvtimme.

Räddningstjänsten granskar verksamhetens tekniska och organisatoriska brandskydd samt dokumentation av det systematiska brandskyddsarbetet i stort. Tillsynsbesöket består normalt av en administrativ granskning följt av en stickprovskontroll av brandskyddet i byggnaden/verksamheten.

Tillsyn enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Vem kan omfattas av tillsyn?

Tillsynen riktas normalt till dem som hanterar brandfarlig eller explosiv vara i tillståndpliktig mängd.

Läs mer om tillstånd för brandfarlig vara.

Läs mer om explosiv vara.

För kontakt, bekräftelse och kostnader se informationen för tillsyn LSO ovan.

Omfattning

Tillsyn av brandfarlig vara innebär både administrativ och stickprovskontroll av hanteringen av brandfarlig vara.

Kontakta oss

Sörmlandskustens räddningstjänst

0155-24 75 00
raddningstjansten@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny