Symbol explosiv vara

Explosiv vara

Hanterar du brandfarlig vara i din verksamhet? Då behöver din verksamhet ett tillstånd för hanteringen.

Vad är en explosiv vara?

Exempel på explosiva varor är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor. De vanligaste pyrotekniska varorna är fyrverkerier och pyroteknisk säkerhetsutrustning (PU).

Vad innebär hantering?

Hantering av explosiv vara delas in i olika hanteringstyper. Du kan behöva söka flera typer av tillstånd samtidigt, beroende på hur din hantering ser ut.

 • Förvärv och innehav
  Detta tillstånd ska du söka om du köper in eller äger explosiva varor. Det finns två varianter av förvärv och innehav:
 1. Antingen köper du explosiv vara och förbrukar direkt, till exempel vid sprängarbete, utan att först förvara varan. Då behöver du inget tillstånd till förvaring.
 2. Det andra alternativet är att du köper varor och lägger i förråd för framtida användning. Då behöver du även tillstånd till förvaring.
 • Förvaring
  Detta tillstånd behöver du om du har ett förråd och vill förvara egen eller annans explosiva vara. Förvarar du explosiv vara i ett förråd som tillhör någon annan som redan har tillstånd behöver inte du något tillstånd till förvaring själv.
 • Handel
  Detta tillstånd behöver du om du vill bedriva handel med explosiva varor, till exempel om du säljer ammunition eller fyrverkeriartiklar.
 • Överföring inom Sverige
  Detta tillstånd behöver du som köper vissa typer av explosiva varor för att få överföra varorna från säljaren till förråd eller direkt till arbetsplats om varorna ska förbrukas samma dag.

Se lagkravet om tillstånd i 16 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

När hanteringen upphör

Om du har ett tillstånd för explosiva varor men av någon anledning kommer att sluta med det ska du meddela detta till Sörmlandskustens räddningstjänst. Det kan vara till exempel då en verksamhet läggs ner.

Ytterligare vägledning

Om expolsiva varor på MSB:s webbplats 

MSB:s handbok Förvaring av explosiva varor

Kontakta oss

Sörmlandskustens räddningstjänst

0155-24 75 00
raddningstjansten@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny