Gasolflaskor

Brandfarlig vara

Hanterar du brandfarlig vara i din verksamhet? Till exempel brandfarliga gaser och vätskor eller annat som är brandreaktivt? Då krävs det troligtvis ett tillstånd. 

Vad är en brandfarlig vara?

Brandfarliga varor delas in i gaser, vätskor, aerosoler (sprayflaskor) och brandreaktiva varor.

  • Brandfarliga gaser är alla gaser som kan antändas i luft vid 20 °C, till exempel acetylen, naturgas, gasol och vätgas.
  • Brandfarliga vätskor är alla vätskor med flampunkt 100 °C eller lägre, till exempel bensin, dieselolja, fotogen och T-sprit. Flampunkten är den lägsta temperatur som en brandfarlig vätska kan antändas vid. Flampunkten för en vara återfinns i avsnitt 9 i varans säkerhetsdatablad.
  • Brandfarliga aerosoler utgörs av sprayflaskor som kan innehålla exempelvis färg, smörjmedel, läkemedel, kosmetika eller livsmedel. 
  • Brandreaktiva varor är exempelvis väteperoxid, organiska peroxider, ammoniumnitrat, lågnitrerad nitrocellulosa och brandfarlig biograffilm. 

Transport av brandfarlig vara

Transport av brandfarlig vara faller in under en annan lagstiftning – Lag (2006:263) om transport av farligt gods och ADR-bestämmelserna – där MSB, Polisen, Strålsäkerhetsmyndigheten och Transportstyrelsen är ansvariga myndigheter.

Kontakta oss

Sörmlandskustens räddningstjänst

0155-24 75 00
raddningstjansten@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny