Radhus och brandskydd

När ett radhus börjar brinna sprider sig branden ofta snabbt via vinden och kan därför skada många bostäder i en länga. Vi hjälper radhusägare att upptäcka brister i brandskyddet. 

Flera sätt att förbättra brandskyddet

Ett bra brandskydd gör att elden inte lika lätt kan sprida sig mellan bostäderna i ett radhus som till exempel bristfälliga skiljeväggar på vindarna eller andra byggnadstekniska lösningar som gör att elden kan sprida sig fort.

I radhusområden finns ofta en samfällighet eller bostadsrättsförening som kan ha intresse av att arbeta gemensamt med brandskyddet. Om brandskyddet brister är det särskilt bra att gå ihop och lösa problemen tillsammans. På så vis kan alla radhus i längan eller området få ett likvärdigt brandskydd.

Läs mer om brandskydd i radhus i vårt faktablad Skydda ditt radhus mot brand eller på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.

Kontakta oss

Sörmlandskustens räddningstjänst

0155-24 75 00
raddningstjansten@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny