Brandskydd i serveringslokaler

Sörmlandskustens räddningstjänst utgör en av flera remissinstanser vid ansökan om serveringstillstånd för alkohol. Räddningstjänsten bedömer om lokalen är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt.

För att räddningstjänsten ska kunna yttra sig avseende lokalens lämplighet krävs dokumentation som styrker utformningen av brandskyddet i lokalen. Det kan bestå av en upprättad brandskyddsbeskrivning eller brandskyddsdokumentation med tillhörande brandskyddsritningar.

Beroende på hur stor och komplicerad lokalen är samt verksamhetens utformning ska du utifrån det upprätta ett anpassat systematiskt brandskyddsarbete (SBA) för sin verksamhet.

Räddningstjänsten rekommenderar att du tar hjälp av en sakkunnig inom brand för att säkerställa att underlaget blir anpassat efter regelverk och utfört efter lokalens förutsättningar samt ändamål.

Följande punkter ska beaktas i det underlag som bifogas ansökan och som berör brand och utrymningssäkerheten för lokalen:

 • Bygglov, beakta att rätt bygglov finns för verksamheten.
 • Ritning över lokalen, skalenlig samt där möblering framgår.
 • Personantal, beräkning utifrån lokalens förutsättningar.
 • Utrymningsvägar, antal och utformning.
 • Gångavstånd, till utrymningsvägar inom lokalen.
 • Brandskyddskontroll, godkänt protokoll gällande im-rökkanal.
 • Dörrar samt beslag, slagriktning och nödbeslag, dörrhandtag.
 • Nödbelysning, vägledande markeringar, utrymningsskyltar m.m.
 • Brandtekniska avskiljningar, köksdelen mot publika ytor m.m. 
 • Släckutrustning, handbrandsläckare m.m.
 • Ytskikt, omslutande väggar och tak i lokalen.
 • Gasolhantering, tillstånd ska sökas av nya ägaren.

Mer information

Systematiskt brandskyddsarbete

Brandskyddsföreningens handbok för brandskyddsdokumentation

Öppna sidomeny