Ansökan om tillstånd och avgift

I kommunerna Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta är det Sörmlandskustens räddningstjänst som hanterar din ansökan och utfärdar tillstånd för hantering av explosiva varor.

Just nu kan det vara längre handläggningstider än normalt, ansök i god tid.

Ansökningsprocessen

 1. Du fyller i en ansökan via kommunens e-tjänst, följ länk nedan

  Ansökan explosiv vara
  Ansökan för tillstånd för försäljning av fyrverkerier 

  I vägledningsdokumenteten för explosiv vara eller försäljning av fyrverkerier kan du få stöd i vilka uppgifter som räddningstjänsten behöver för att behandla din ansökan. Blankett för att anmäla föreståndare hittar du under rubriken ”föreståndare” nedan.

 2. Du får en bekräftelse på att din ansökan mottagits.

 3. Räddningstjänsten granskar ansökan. Behövs fler uppgifter för att kunna utfärda tillståndet kan du behöva komplettera din ansökan. Räddningstjänsten kontaktar dig då och meddelar vad som saknas. Handläggningstiden är upp till tre månader efter att en komplett ansökan har kommit in, så tänk på att skicka in din ansökan i god tid innan hanteringen startar.

 4. Ett tillstånd utfärdas eller så ges ett avslag på ansökan.

 5. Räddningstjänsten genomför ett avsynings-/kontrollbesök på platsen där verksamheten ska bedrivas. Du får inte påbörja hanteringen av brandfarliga varor innan kontrollen är genomförd.

 6. En faktura skickas till dig.

Kom håg att din hantering kan kräva flera tillstånd! 

Andra tillstånd

Avgift för tillståndet

Grundavgiften för ett tillstånd är 2 619 kronor. Ett tillstånd beräknas ta minst 3 timmar att hantera för oss. Om ytterligare tid krävs tillkommer en timavgift på 873 kronor (varje påbörjad halvtimme).

I hanteringen ingår diarieföring, handläggning och kontroll.

För övriga uppgifter enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor tar vi ut en kostnad för den tid vi arbetar och därefter varje påbörjad halvtimme.

Se lagstödet om avgifter i 27 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

När hanteringen upphör

Om du har ett tillstånd för explosiva varor men av någon anledning kommer att sluta med det ska du meddela detta till Sörmlandskustens räddningstjänst. Det kan vara till exempel då en verksamhet läggs ner.

Anmäl upphörd hantering av explosiv vara

Öppna sidomeny