En dykare som hoppar i vattnet från en kaj

Om olyckan är framme

Ring alltid 112 om du eller någon annan råkar ut för en nödsituation som kräver omedelbar hjälp av ambulans, räddningstjänst eller polis.

Ingen olycka är den andra lik. Men det finns några allmänna förhållningssätt som gäller vid de allra flesta typer av olyckor.

  1. Rädda - Det första och viktigaste är att du räddar dig själv och andra människor som är i fara.
  2. Varna - Varna andra i närheten så att även de kan sätta sig i säkerhet.
  3. Larma - När alla är i säkerhet ska du larma räddningstjänsten genom att ringa 112 SOS Alarm.
  4. Släck - Om det rör sig om en brand, och när allt ovan är gjort, kan du själv försöka släcka eller begränsa elden. Men riskera aldrig din egen säkerhet.

Om du kommer fram till en olycksplats där räddningsarbetet pågår, visa hänsyn till de drabbade och lägg undan kameran. 

Att larma nödnumret 112 

Den här filmen visar hur det går till om du skulle behöva ringa vårt gemensamma nödnummer 112. Du får även information om det nationella informationsnumret 113 13.

Till larmnumret 112 kan du ringa från fast telefon eller mobiltelefon, var du än är i Sverige och där mobiltäckning finns. Ditt samtal besvaras av en SOS-operatör på någon av landets SOS-centraler som omedelbart sänder den hjälp som behövs.

Beskriv olyckssituationen

När ditt samtal är besvarat ställer SOS-operatören följande frågor:

  • Vad har hänt?
    Försök att tydligt beskriva vad som har hänt, var det har hänt, vem som behöver hjälp och varför. Brinner det, är någon i fara, eller är någon i behov av polisskydd? I händelse av en olycka behöver operatören veta om någon är skadad, hur många skadade personer det finns, och på vilket sätt de är skadade.

  • Var har det hänt?
    Beskriv tydligt platsen dit hjälpen ska sändas och ge operatören ditt namn, adress och telefonnummer.

SOS-operatören behöver den här informationen för att avgöra vilken typ av hjälp som behövs. Operatören kan också behöva mer information när hjälpen är på väg, så stanna i telefon eller där du är under tiden. 

Ring inte 112 i onödan.

Nationellt informationsnummer 113 13 och www.krisinformation.se

Till Sveriges informationsnummer 113 13 kan du ringa dygnet runt om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning.

All information som lämnas på 113 13 är avstämd med kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter eller andra ansvariga aktörer.

Du hittar också information på www.krisinformation.se 

Andra viktiga telefonnummer när du behöver akut hjälp.

Kontakta oss

Sörmlandskustens räddningstjänst

0155-24 75 00
raddningstjansten@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny