Bygga nytt eller bygga om

Räddningstjänstens roll i byggprocessen är att stödja enheterna för samhällsbyggnadsfrågor i Nyköping, Gnesta, Oxelösund och Trosa kommuner som sakkunnig inom brandskyddsfrågor.

Vi medverkar i byggprocessen som stöd till kommunens handläggare i brandfrågor. Vi diskuterar gärna brandkonsulternas olika lösningar för att byggnaderna ska uppnå bästa möjliga brandsäkerhet.

Byggnadstekniskt brandskydd

En del i en byggprocess är det byggnadstekniska brandskyddet. Byggnadstekniskt brandskydd beskriver hur en byggnad ska dimensioneras när det gäller brandskyddet. Det är beställaren eller byggherren som sätter nivån för brandskyddet i en byggnad.

Privatperson, företag eller kommun? Reglerna är lika

Om du som privatperson ska bygga en fristående villa är det du som är byggherre och du som ansvarar för och ska beskriva byggnadens brandskydd. Är det till exempel kommunen som ska bygga en ny skola är det kommunen som är byggherre, och ansvarar för och ska beskriva byggnadens brandskydd. Samma gäller för privata företag.

Utrymning med hjälp av räddningstjänsten

Äger du eller planerar du att bygga en bostads- eller kontorsfastighet? Då kan räddningstjänsten vara en del av utrymningen. Läs mer om utrymning med hjälp av Sörmlandskustens räddningstjänst

Kontakta oss

Sörmlandskustens räddningstjänst

0155-24 75 00
raddningstjansten@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny