Eldningsförbud

Just nu är det inget eldningsförbud. På den här sidan kan du läsa vad som gäller när det är eldningsförbud.

Eldningsförbud betyder att man inte får elda med fast bränsle i skog och mark. Däremot är det tillåtet att grilla på egen tomt (i grill eller liknande) eller på fasta grillplatser.

När det är eldningsförbud:

Det är förbjudet att:

  • elda, grilla och bränna med fast bränsle (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera) i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse eller så nära skog och mark att eld lätt kan spridas vidare i terrängen. 

Med sammanhållen bebyggelse menas tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

Det är tillåtet att:

  • grilla i villaträdgårdar och utanför flerbostadshus (om hyresvärden tillåter)
  • grilla i iordningställda grillplatser i skog och mark
  • använda friluftskök som drivs av gas eller vätska

Ett eldningsförbud gäller normalt sett inte områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark. Du får grilla på din egen trädgårdstomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus, på din kolonilott, i parker och på vissa campinganläggningar.

Läs mer om säker eldning och grillning i skog och mark. https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/brandsakerhet-i-skog-och-mark/

For information in english please visit MSB.se

Du har alltid ansvar

Kom ihåg att du har eget ansvar för att ta reda på vad som gäller där du befinner dig samt att även all tillåten eldning/grillning sker under eget ansvar. Du kan dömas till böter om du bryter du mot eldningsförbudet. Du kan även straffas om du orsakar en brand, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

Tänk på att: 

  • inte slänga cigarettfimpar i diken eller i skogen.
  • vara försiktig med arbete med maskiner i skog och mark, de kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtteraggregat, markberedningsmaskiner med mera).
  • om du parkerar bilen i terrängen, tänk på att katalysatorn kan antända torrt gräs.
  • lämna inte glas i naturen.

Ansvaret när du använder utrustning som är tillåten vilar fortfarande på dig – var försiktig!

Skärpt eldningsförbud 

Om det råder skärpt eldningsförbud är det förbjudet även att grilla vid fasta grillplatser på allmän plats. Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Håll koll med appen Brandrisk ute

Brandrisk Ute är en app från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som riktar sig till privatpersoner. Under främst vår och sommar hjälper appen dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark och om det råder eldningsförbud där du befinner dig. Läs mer om appen och hur du laddar ner den. https://www.msb.se/sv/om-msb/informationskanaler/appar/brandrisk-ute/

Frågor och svar om eldningsförbud

Läs mer om vad som gäller under eldningsförbud i frågor och svar.

Affischer

Vi är tacksamma för hjälp med att sprida information om eldningsförbud. Sätt gärna upp de här affischerna:

När det är eldningsförbud gäller det tills vidare

När det är eldningsförbudet gäller det tills vidare, efter att beslutet är fattat. Det upphör då respektive kommun fattar beslutar om det. Informationen finns då här på webbplatsen.

Vem beslutar om eldningsförbud?

Det är kommunen eller Länsstyrelsen Södermanland som bestämmer om det ska råda eldningsförbud eller inte. Räddningstjänsten kan också avråda från eldning.

Kontakta oss

Sörmlandskustens räddningstjänst

Anmälan om eldning
08-721 22 00

Övriga ärenden
0155-24 75 00
raddningstjansten@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny