Stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta

I Sverige har rekommendationerna gällande brandskyddet vi har i våra hem länge varit väldigt generella - en fungerande brandvarnare, handbrandsläckare och brandfilt. Denna utrustning är i de allra flesta fall fullt tillräcklig. Men inte för alla.

Under de senaste 30 åren har cirka 100 personer varje år omkommit i Sverige till följd av brand. Av dessa är äldre, personer som har psykiska och/eller fysiska funktionsvariationer eller personer med missbruksproblematik överrepresenterade. Större delen av bränderna, där dessa riskgrupper är överrepresenterade, är spis- eller rökningsrelaterade där de generella rekommendationerna om brandskydd i hemmet inte har varit tillräckliga.

Alla har rätt till ett skäligt brandskydd, oavsett förutsättningar

Stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta riktas till individer som av olika anledningar inte klarar sig med den generella rekommendationen av brandskydd i hemmet. Det kan röra sig om att man:

  • inte hör en brandvarnare, 
  • inte orkar lyfta en handbrandsläckare, 
  • inte är medveten om sin omgivning eller
  • inte kan ta sig ur sängen utan assistans. 

Vi är alla olika och har olika förutsättningar. Dessa förutsättningar kan dessutom förändras under livets gång. Syftet med stärkt brandskydd är att ge alla individer ett skäligt brandskydd även om förutsättningarna förändras.

Några exempel på hjälpmedel

  • Brandvarnare med blixtljus och/eller vibrationsdosa. En blixtdosa eller vibrationsdosa kopplas till brandvarnaren som aktiveras när brandvarnaren startar.
  • Spisvakt. En anordning som kopplas till spisen för att förhindra spisrelaterade bränder. Spisvakter finns i flertalet varianter, dels sådana som sprutar släckmedel över spisen vid brand och de som bryter strömmen till spisen om ingen står framför spisen eller om värmen blir för hög.
  • Hemmasprinkler. En portabel sprinkler som släcker branden i det rum den är placerad i med hjälp av en vattendimma.
  • Icke brännbara sängkläder eller icke brännbart förkläde för rökning. Vill inte personen sluta röka, det givetvis bästa alternativet, så kan man minska risken för att en tappad cigarett leder till katastrof genom dessa åtgärder.

Små åtgärder kan räcka

Med hjälp av hemtjänst, vård, assistans och anhöriga kan vi hitta individerna som har behov av ett stärkt brandskydd.

Ibland kanske det räcker med ett samtal med den boende, anhöriga, hemtjänstpersonal eller liknande. Eller att man byter ut levande ljus mot exempelvis LED-ljus, att inte förvara saker i närheten av spisen och att installera timer till olika elektriska apparater som till exempel kaffebryggare och spis.

Sörmlandskustens räddningstjänst hjälper till med råd och stöd gällande stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta och gör gärna hembesök om behovet finns.

Kontakta oss

Sörmlandskustens räddningstjänst

0155-24 75 00
raddningstjansten@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny