Gasolflaskor

Brandfarliga varor i hemmet

Tändvätska, bensin, gasol, t-sprit, metanol och fotogen är exempel på brandfarliga varor som du kanske har hemma, i sommarstugan eller när du campar. Ha inte mer brandfarlig vara hemma än vad du har behov av.

Vad är en brandfarlig vara?

Brandfarliga varor delas in i gaser, vätskor och aerosoler (sprayflaskor).

  • Brandfarliga gaser är alla gaser som kan antändas i luft vid 20 °C, till exempel acetylen, naturgas, gasol och vätgas.
  • Brandfarliga vätskor är alla vätskor med flampunkt 100 °C eller lägre, till exempel bensin, dieselolja, fotogen och T-sprit. Flampunkten är den lägsta temperatur som en brandfarlig vätska kan antändas vid.
  • Brandfarliga aerosoler utgörs av sprayflaskor som kan innehålla exempelvis färg, smörjmedel, läkemedel, kosmetika eller livsmedel. 

Hur mycket brandfarlig vara får man ha hemma?

Som privatperson får du hantera en viss mängd brandfarlig vara.

  • Brandfarliga gaser: Gasol 60 liter. Andra gaser 10 liter.
  • Brandfarliga aerosoler (sprayburkar): 100 liter
  • Brandfarlig vätska med flampunkt högst 60°C: 100 liter
  • Brandfarlig vätska med flampunkt högst 60°C: 10 000 liter

Om du ska förvara större mängder måste du söka tillstånd för hanteringen. Tillstånd söks hos Sörmlandskustens räddningstjänst om du bor i Nyköping, Oxelösund, Trosa eller Gnesta kommun.

Hur får jag förvara min brandfarliga vara?

Läs om hur du får förvara brandfarliga vätskor och gasol.

Villa och fritidshus

Bilderna nedan visar var brandfarlig vara får förvaras om du bor i villa eller fritidshus.

brandfarligvara_villa.png

 

brandfarligvara_villa2.pngFlerbostadshus

Bilderna nedan visar var brandfarlig vara får förvaras om du bor i ett flerbostadshus. 

brandfarligvara_flerbostadshus.png

 

Bild som visar hur gasol får förvaras i flerbostadshus

Behöver jag sätta upp en skylt där jag förvarar brandfarlig vara?

Nej, som privatperson finns inga krav på skyltning.

 

Kontakta oss

Sörmlandskustens räddningstjänst

0155-24 75 00
raddningstjansten@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny