Kompostering av matavfall - anmälan eller ansökan om befrielse från brunt kärl

Med den här e-tjänsten kan du anmäla en kompost för kompostering av matavfall och ansöka om befrielse från den bruna avfallsbehållaren. 

När krävs anmälan?

  • Om du vill kompostera matavfall
  • Om du inte vill ha det bruna avfallskärlet

Vilka uppgifter behöver vi?

  • Fastighetsuppgifter
  • Typ av kompost, exempelvis fabrikat, isolering, varunamn och volym

Avgifter 

Anmälan om kompostering och ansökan om befrielse från brunt kärl är avgiftsfria hos miljöenheten.
Renhållningen kan ta ut en administrativ avgift för ändring av abonnemang om du önskar befrielse från det bruna avfallskärlet. Ett byte per år får göras utan administrativ avgift. Se kommunens avfallstaxa för mer information.

Övrig information

Beviljat undantag från renhållningsordningen är personligt och upphör att gälla om förutsättningarna förändras eller om villkoren för undantaget inte följs.

Om ni även avser att ansöka om förlängt hämtningsintervall eller gemensamt kärl görs det på separat blankett. Hämtningsintervall en gång/månad görs direkt hos Renhållningen i Nyköpings kommun. Övriga undantag från Renhållningsordningen ansöker ni om hos Miljöenheten.