Tobak - Ansökan - Försäljningstillstånd

Klicka på nedanstående länk för att ansöka om tobaksförsäljningstillstånd

Vi beviljar tillstånd till verksamheter som sköts på ett bra sätt och där personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämpliga för att utöva verksamheten. 

Om du får tillstånd så får du inte sälja tobak till personer under 18 år, tobaken du säljer ska ha korrekta hälsovarningar, marknadsföring får inte vara påträngande och du måste sätta upp skyltar som informerar om 18-årsgränsen.

Avgifter och egenkontroll

Du betalar en avgift för att ansöka om tillstånd för att sälja tobak. Vi betalar inte tillbaka avgiften om du får avslag på ansökan. Om du får tillstånd att sälja tobak ska du också göra egenkontroller. Läs mer om vad som gäller på sidan om tobak.