Tobak - Anmälan om förändringar

Du som säljer tobak och som har bytt namn eller gjort andra förändringar i verksamheten ska anmäla de förändringarna till Nyköpings kommun via tjänsten nedan

För att kunna anmäla om ändringar behöver du först vara webbkund. Webbkunden måste vara en person som är PBI (Person med Betydande Inflytande) i bolaget eller som har fullmakt från firmatecknare.

Om du redan är webbkund kan du anmäla ditt ärende i e-tjänsten.

Läs mer om vad som gäller vid försäljning av tobak.