Omlastningsstation för förpackningsavfall

En ny station för omlastning av förpackningar har byggts nära Björshults avfallsanläggning. Omlastningsstationen togs i bruk vid årsskiftet, då kommunen tog över ansvaret för insamling av hushållens förpackningsavfall.

Enligt ett regeringsbeslut tog kommunerna över ansvaret för insamlingen av hushållens förpackningsavfall från och med 1 januari 2024.

För att leva upp till de nya lagkraven behöver kommunen en omlastningsstation där det insamlade förpackningsavfallet ska omlastas och överlämnas för återvinning.

Omlastningsstationen hanterar nuvarande mängd förpackningar men är också tillräckligt stor för att klara en ökning. Fler invånare kommer att sortera ut förpackningar i samband med att fastighetsnära insamling införs senast 1 januari 2027, och det genereras också större mängder förpackningar i takt med att kommunen växer.

Att anlägga stationen inne på Björshults avfallsanläggning var inte möjligt eftersom det är ont om plats där. Omlastningsstationen har istället fått sin placering på en yta som ligger utanför men i nära anslutning till avfallsanläggningen.

Kommunstyrelsen beviljade medel för investeringen. Arbetet utfördes under hösten och var klart i december 2023. Omlastningsstationen togs i bruk januari 2024.

 

Öppna sidomeny

Nyheter