Förskola vid Oppeby skolområde

Här kan du läsa mer om den förskola som byggs vid Oppeby skolområde, Släbro förskola. Förskolan ska ha 5 baser och byggas enligt ett färdigt koncept som kommunen tagit fram för att korta ner tiden från projektering till färdig byggnad. 

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 29 mars beslutades att 76 miljoner ska investeras i en ny förskola vid Oppeby skolområde. Den nya förskolan beräknas stå färdig 2023 och kommer att ha 150 platser.

I de beslutade investeringsmedlen på 76, 3 miljoner ingår även 3 miljoner till division Barn o Utbildning för inköp av inredning och utrustning samt 300 000 kronor till Måltidsservice för inköp av köksutrustning och köksredskap till nya förskolans kök.

Preliminär tidplan

  • Projektering under 2020
  • Upphandling hösten/vintern 2020
  • Planerad byggstart våren 2021
  • Byggtid ca 2år
  • Klart 2023

Om förskolan

Den nya förskolan heter Släbro förskola och ska byggas enligt kommunens färdiga koncept för förskolor och tillhörande funktionsprogram.

Förskolan är planerad på 2000 kvadratmeter fördelade på två våningar med inhängande utomhusytor på över 6600 kvadratmeter för lek och upplevelse. Runt om förskolan planeras för cykelparkering och cykelförråd.

Ny parkering, vändplan på Regeringsvägen samt ökad tillgänglighet till fornlämningsområdet bredvid nya förskolan ingår också i byggprojektet.

Konceptförskola

Kommunen har tagit fram ett koncept för hur kommunens framtida förskolor ska byggas (KK17/393), med tillhörande funktionsprogram. Läs gärna mer här.

Bakgrund

Oppeby har ett behov av fler förskoleplatser och behöver dessutom ersätta flera befintliga förskolelokaler som är små och inte anpassade att för att bedriva en ändamålsenlig verksamhet.

I en förstudie genomfördes under 2017 och som återrapporterades till Kommunstyrelsen 2018-10-15 (§284), framgår det att befintliga förskolelokaler har stora renoveringsbehov, är små och inte anpassade för att bedriva en ändamålsenlig verksamhet. Enligt förstudien bedöms det inte vara ekonomiskt och verksamhetsmässigt motiverat att renovera lokalerna.

Förstudien föreslår en byggnation av två nya förskolor med 5 baser i Oppeby-området - en förskola i utkanten av skolområdet och en förskola vid Oppeby gård.

Enligt förstudiens tidplan ska först en förskola med 5 baser byggas i Oppeby gård och därför beslutade kommunstyrelsen 2019-04-08 att uppdra till Tekniska divisionen att projektera och upphandla denna förskola. Under arbetet med detaljplan uppdagades att det är svårt att klara bullerkraven på den aktuella platsen. Därför är denna projektering pausad.

Tekniska divisionen fick i uppdrag 2019-12-02 att projektera och upphandla en ny förskola med 5 baser enligt kommunens koncepthandlingar vid Oppeby skolområde. 

Beslut om byggnation togs vid Kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-29.

Politiska beslut och uppdrag

Kommunstyrelsen 2 december 2019 - Beslut att projektera en ny förskola vid Oppeby skolområde. 

Detaljplanen för förskolan antogs i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2 februari 2021.

Kommunstyrelsen 29 mars 2021 - Beslut om byggnation och investering om 76,3 miljoner kronor till en ny förskola. 

Kontakta oss

Projektledare

Peter Gärdin
peter.gardin@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny