Europan Skavsta Nyköping - tävlingsbidrag

Europan är en internationell stadsbyggnads- och arkitekturtävling för professionella team under 40 år. I årets tävlingsomgång deltar Nyköpings kommun tillsammans med Explore Skavsta och Region Sörmland. Nu ska sju tävlingsbidrag granskas och en vinnare utses. Samtidigt ställs verken ut i Stadshusets foajé och på Stockholm Skavsta Airport.

Stockholm Skavsta Airport är för många en välbekant flygplats. Den etablerades 1940 som militär flygbas, benämnd F11. I denna funktion existerade den fram till 1980. Senare har det civila flyget tagit över. Idag har flygplatsen tillstånd för upp till 6 miljoner resenärer per år. I dagsläget finns det två bolag som opererar utifrån Stockholm Skavsta Airport. Flygplatsen är också en beredskapsflygplats. Området kan upplevas som ett stillsamt område. Vid närmare anblick framgår det att nästan 1 300 personer har Skavstaområdet som sin arbetsplats eller studieort.

Kommunen har haft planer för området ända sedan 1990-talet då de första idéerna för Ostlänken började ta form. Idag sker kommunens planering i samarbete med Arlandastad Group, Explore Skavsta, som fastighetsägare och Region Sörmland.

Med Europan 17 önskar vi uppmärksamma en framtida utveckling där Skavsta kan bli ett levande och vibrerande område med över 10 000 arbetsplatser. Här tävlar arkitekter och stadsplanerare om att tillsammans med kommun och fastighetsägare arbeta fram ett förslag för området.

Med utställningen vill vi visa på arkitekturens potential att utveckla våra perspektiv på området.

Tävlingsbidragen ser vi som viktig inspiration inför framtagandet av detaljplan och utformning för området.

Utställningar

De totalt sju inlämnade tävlingsbidragen finns tillgängliga digitalt men gick även att ta del av i Stadshusets foajé under perioden 6-17 november och i passagerarterminalen på Stockholm Skavsta Airport, från den 24 november.

Vinnande bidraget - Skavsta Forest City

Arkitekter: Dzenis Dzihic, Staffan Svensson, Vlad Capitanu och Jon Bossuyt.
Ur juryns utlåtande: “Idén kring stadsrummet bygger på att utveckla urbanitet i nära samklang med bevarad sammanhängande natur och viktiga grönstråk, understött av ett bildmässigt starkt språk, vilket inspirerar till en diskussion om hur långt en sådan tanke kan drivas.”

Det vinnande bidraget kan bearbetas vidare tillsammans med kommunen. Det kan även vara aktuellt att arbeta vidare med en kombination av förslagen. 

Tävlingsbidragen: 

Mer info & kontakt

Fakta:

Tävlingen Europan syftar till att låta tomtägare och unga framstående arkitekter komma i kontakt med varandra för att ge nya influenser och lösningar på konkreta frågeställningar, samt att bedriva en internationell diskussion om europeisk arkitektur och stadsutveckling. Tävlingen är öppen för alla under 40 år. Grundkravet är dock att varje team ska innehålla minst en fullt utbildad arkitekt. Man kan bilda ett team med olika kompetenser och med medlemmar från olika länder.

Tävlingen startade den 27 mars 2023 och pågick till den 30 juli. Vinnarna kommer att presenteras den 4 december. Övriga svenska kommuner som deltar är Piteå, Rimbo, Skellefteå och Växjö. Mer information om de svenska tävlingsområdena hittar du här: www.europan.se

Läs mer om Europan 17 i en tidigare nyhet.  

Kontakt:

Undrar du något om tävlingen eller vill veta mer? Mejla oss: stadsbyggnad@nykoping.se

Öppna sidomeny