Påljungshage etapp 2

Nyköping växer. För att kunna erbjuda tomter till företag som vill etablera sig nära Nyköping, på ett strategiskt läge vid E4:an forsätter nu markarbetena vid Påljungshage. Kommunen har avtalat med NCC att spränga, krossa och att transportera bort bergsmassorna i hela området.

Påljungshage är en plats för handel med sitt läge 2 km norr om Nyköpings centrum.

Nyköpings kommun började förbereda området Påljungshage 2005. År 2007 flyttade de första butikerna in och idag finns bland annat följande butiker och restauranger på plats: Apotek Hjärtat, Arken Zoo, Baresso Salong & Shop, Camelia blommor, City Gross, Elixir Fitness, Flügger Färg, Hööks, Intersport, Jysk, Lekia, Max hamburgerrestaurang, MIO, Stadium Outlet, 2baco.com, Chop Chop, KFC och Rusta.

Påljungshage fortsätter att förberedas för mer handel, service och lättare industri som ett led i den långsikta planen för utveckling av området. Ytan blir totalt 100 000 kvm.

Arkeologiska undersökningar genomfördes för några år sen och platsen är godkänd för vidare markarbete. Nyköpings kommun har avtal med NCC som spränger, krossar och transporterar bort bergmassorna.

Alltid inför sprängning

NCC avlyser riskområdet och signalererar med tuta:

  • Före sprängning __ __ __ __ _
  • Efter Sprängning ___________

Vill du ha uppgifter via e-post inför sprängning?

Hör av dig till:

Göran Andersson, Site Manager för NCC, mobilnr. 079-066 46 91 eller via e-post goran.k.andersson@ncc.se

Skriv "PJH-kontaktlista" i ämnesraden.

Anslagstavlan i området ska monteras ner. En ny plats för anslagstavlan är inte bestämd.

Krossning av bergmassor

Bergmassorna krossas med mobil utrustning. En del av bergmassorna transporteras till den befintliga upplagsplatsen för krossning och försäljning, men huvuddelen kommer att vidareförädlas på plats inom Etapp 2.

Inför starten av sprängningarna har en riskanalys genomförts av Metron AB. NCC utför sprängningsarbeten i enlighet med de rekommendationer som framgår av riskanalysen. NCC mäter vibrationer och luftstötvågor samt genomför övriga kontroller som föreskrivits.

Berget tas bort i flera omgångar

Att ta bort berget är en tidskrävande process och det kommer att göras i flera omgångar. Första omgången kommer att skapa en yta till försäljning på 20 000 kvm.

Det kan bli höga ljud på dagtid för boende och verksamheter i området. Flera alternativ och försök att korta tiden så mycket som möjligt har gjorts, bland annat genom att konkurrensutsätta arbetet.

Borttagningen av berg beräknas pågå som längst till 2025. Berget tas bort i omgångar och det kan bli uppehåll i arbetet mellan omgångarna.

Sommaruppehåll varje år

Det kommer alltid att vara sommaruppehåll med borrning, sprängning och skutslagning, varje år 15 juni – 15 augusti.

Har du som boende i området frågor?

Boende i området kan kontakta NCC, Göran Andersson, Site Manager för NCC, mobilnr. 079-066 46 91 eller via e-post goran.k.andersson@ncc.se

Miljönämndens beslut

Miljönämnden har fattat beslut om upplagsplatsen. Beslutet finns i länklistan här nedanför.

Anmälan till intressentregister

Här kan du som företagare anmäla dig till vårt intressentregister för markanvisningar.
Vänligen specifiera under "övrigt" att det enbart är Påljungshage etapp 2 ni vill ha information om.

Intressentregister för markanvisningar

Kontakta oss

Mark- och exploateringsenheten

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

Kontakt NCC

Site Manager NCC: Göran Andersson

Epost: goran.k.andersson@ncc.se

Telefon/SMS: 079-066 46 91

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny