Matavfall och restavfall

I Nyköping samlar vi in avfall från två olika kärl, ett grönt och ett brunt, som finns hemma hos dig. Det gröna kärlet är för restavfall, det bruna är för matavfall. 

Matavfall är det som blir över från din matlagning, såsom skal och matrester. Restavfall är det avfall som blir kvar när du har sorterat ut allt som går att återvinna.

Våra fordon har två fack - ett för matavfall och ett för restavfall. På så sätt kan avfallet hållas åtskilt under insamlingen och återvinnas på olika sätt.

Matavfall

Potatisskal, pasta, frukt, bröd, snacks, kaffesump och -filter, tepåsar, kött- och fiskrester är exempel på matavfall. Det ska läggas det bruna kärlet i avsedda matavfallspåsar. Kommunen erbjuder påsar för matavfall utan kostnad.

Nya påsar för matavfall

Från 1 januari 2023 finns krav på att matavfallspåsar ska ha en certifiering som garanterar att de är godkända för kontakt med livsmedel. Den gröna kraftigare plastpåsen vi erbjöd tidigare saknar den certifieringen och därför har vi slutat att erbjuda den. 

Du kan nu välja mellan en papperspåse eller tunn ljusgrön påse av biomaterial. Om du har kvar andra matavfallspåsar som vi erbjudit tidigare får du använda upp dem tills de är slut, och sedan börja med de nya påsarna. 

Låt matavfallet få luft

Både biopåsen (den tunna ljusgröna) och papperspåsen är tänkta att användas med den ventilerande avfallskorg som kommunen erbjuder. Då håller de bättre och blir mindre fuktiga än om de används i täta behållare, såsom hink. Om du saknar en ventilerande matavfallskorg kan du hämta en utan kostnad hos Tekniska divisionen på Tillverkarvägen 2 i Nyköping.

Byte till en ny tåligare biopåse för matavfall

Under det senaste året har vi testat olika slags matavfallspåsar för att hitta en sort som både är funktionell och har rätt certifiering. En sorts biopåse har inte levt upp till förväntningarna och vi har tagit emot många klagomål från kommuninvånarna. Synpunkterna gäller bland annat läckage och att påsarna går sönder. Under senhösten 2023 bytte vi till en tåligare biopåse som håller bättre och släpper igenom mindre väta. 

Obligatorisk matavfallsinsamling i Sverige från 2024

Från och med 1 januari 2024 är det obligatoriskt i Sverige att sortera ut matavfall och inte längre möjligt att avstå. För oss i Nyköping blir det ingen skillnad eftersom vi har haft obligatorisk matavfallsinsamling sedan många år. De hushåll som har ansökt och fått beviljat att hemkompostera i godkänd kompost fortsätter också som tidigare. 

Frågor och svar om matavfall och matavfallspåsar

Vad får matavfallspåsarna användas till?
De får bara användas till matavfall. Inget annat. För allt ditt övriga avfall behöver du använda andra påsar, förslagsvis tunna avfallspåsar som du kan köpa på rulle i de flesta butiker.

Vad händer med det insamlade matavfallet?
Ditt matavfall blir biogas och biogödsel. Såhär går det till:

 • Du samlar in matavfall i särskilt avsedda matavfallspåsar (vi erbjuder flera olika sorter) och lägger i ditt bruna kärl.
 • Vi tömmer de bruna matavfallskärlen i ett separat fack i sopbilen, avskilt från restavfall.
 • På Björshults avfallsanläggning tömmer sopbilen ut restavfall och matavfall för omlastning.
 • Matavfallet transporteras till en biogasanläggning i Linköping.
 • På anläggningen "skruvas" påsarna bort så att matavfallet skiljs från påsarna. Påsarna går till energiåtervinning genom förbränning. Matavfallet skickas vidare till en kvarn där det mals sönder.
 • Därefter följer flera steg, bland annat hygienisering (upphettning) och rötning. När hela processen är klar har matavfallet gett dels biogas - som är ett av världens renaste fordonsbränslen - och dels en rötrest, som används som gödsel på åkermark.
 • Drivmedlet biogas finns att tanka på bland annat Circle K, Östra Rundgatan 25 i Nyköping

Varför har vi slutat med den gröna plastpåsen för matavfall?

Enligt nya regler måste alla insamlingspåsar för matavfall vara godkända för kontakt med livsmedel. Syftet är att minska risken för att skadliga ämnen ska hamna i rötresten på biogasanläggningen och sedan spridas till åkermark när rötresten används som biogödsel.

Det nya kravet på matavfallspåsarna gäller för biogasanläggningar som producerar certifierad biogödsel. Eftersom vi skickar allt insamlat matavfall till biogasanläggningen i Linköping som producerar certifierad biogödsel måste alla våra kunder använda godkända matavfallspåsar.

Våra tidigare påsar av återvunnen plast uppfyller inte de nya kraven men får användas tills de är slut. Om du har de gamla påsarna kvar kan du alltså fortfarande använda dem, och sedan börja använda de nya påsarna.

Varför har vi bruna kärl men gröna påsar? Är inte det opedagogiskt?
Grönt kärl för restavfall och brunt för matavfall är standard i många kommuner, men färgen på matavfallspåsen har varierat under åren. När vi införde systemet med två kärl hade vi bruna papperspåsar som rimmade bra med bruna kärl. Vi införde senare gröna plastpåsar som ett alternativ, då det framfördes önskemål om påsar som tålde vätska bättre.

Är matavfallspåsarna verkligen gratis?
Du betalar inget när du tar hem dina matavfallspåsar, men kostnaden för dem tas ut via renhållningsavgiften.

Måste man ha påse? Varför inte kasta matavfallet löst i kärlet istället?
Ja, du måste använda påse. Vår hantering fungerar inte med löst avfall i kärlen.

Kan hushållen få påsar för restavfall också, inte bara för matavfall?
Det finns inga planer på att dela ut gratis påsar för restavfall till hushållen. Risken är stor att påsarna då används även till annat. Skälet till att just matavfallspåsar och bruna kärl ingår i alla abonnemang är för att uppmuntra till matavfallsinsamling.

Det här räknas INTE som matavfall

Snus och annan tobak ska inte slängas bland matavfallet – det förstör nedbrytningsprocessen. Hundbajspåsar ska slängas i det gröna kärlet för restavfall. Även större köttben och fiskben ska du lägga i kärlet för restavfall, eftersom de kan försvåra biogasframställningen.

Så här får du påsar för matavfall

Du som bor i flerfamiljshus ska i första hand vända dig till din fastighetsägare, vicevärd eller motsvarande.

Du som bor i enskilt boende/villa kan hämta påsar för matavfall i Kommunservice på Tillverkarvägen 2, i Stadshuset eller på våra återvinningscentraler. Du kan också hämta matavfallspåsar i de livsmedelsbutiker som Renhållningen samarbetar med:

 • Coop, Stenbärsvägen, Nyköping
 • City Gross, Nyköping
 • Stora Coop, Nyköping 
 • Tempo Humlan, Rosenkälla, Nyköping
 • ICA Knuten, Oppeby, Nyköping
 • Systrarna Bråhdes Livs, Nävekvarn
 • ICA Supermarket, Arnö, Nyköping
 • Willys, Nyköping
 • Coop Nära, Ringvägen, Nyköping
 • ICA Nära, Stigtomta
 • ICA Kronhallen, Nyköping  
 • Handlarn, Vrena
 • ICA Maxi, Nyköping
 • Coop Nära, Tystberga
 • ICA Nyköp, Stenkulla, Nyköping
 • Hemköp, Spelhagen, Nyköping
 • Circle K, Stavsjö

 

 

Minska matsvinnet - kasta inte mat i onödan

Undvik matsvinn, alltså att kasta mat som är fullt ätbar eller hade varit det om den hade ätits i tid.

 

Restavfall

Om du är bra på att källsortera blir det inte mycket att lägga i det gröna kärlet för restavfall. Där lägger du bara det som återstår när du har sorterat ut matavfall, farligt avfall, grovavfall, tidningar och förpackningar av glas, metall, papper och plast. Det som räknas som restavfall är bara sådant som inte går att återanvända eller återvinna på annat sätt än genom energiåtervinning.

Observera att du inte får använda matavfallspåsarna till ditt restavfall. För restavfallet kan du använda exempelvis tunna avfallspåsar på rulle som finns att köpa i de flesta butiker eller återanvända en kasse från ett tidigare inköp.   

Exempel på restavfall:

 • Snus och cigaretter
 • Kuvert
 • Hundbajspåsar
 • Kattsand
 • Blöjor och tvättlappar
 • Bindor och tamponger
 • Bomullstops
 • Disktrasor
 • Dammsugarpåsar

Läs gärna mer i sorteringsguiden.

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2,
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-tors 07-16,
lunchstängt 12-13
fredag 07-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter