Villahushåll

Taxa för rest- och matavfall för villor (permanentboende i en- och tvåbostadshus) för år 2024. 

Taxan för rest- och matavfall består av en fast avgift och en rörlig abonnemangsavgift. Avgifter för eventuella tilläggstjänster tillkommer.

Fast avgift

Villahushåll, kr per hushåll      1 658

Rörlig abonnemangsavgift för villor

Avgifterna nedan gäller när kärlet placeras max 7 meter från tomtgräns. 

Ett kärl för matavfall, 140 liter, ingår per abonnemang.

Abonnemang

Behållar-storlek
kärl, liter

Restavfall
+
matavfall

Restavfall,
antal tömningar per år

Matavfall, 
antal tömningar
per år

Avgift, 
kr
per år

80* + 140

12

26

291

80* + 140

26

26

629

140 + 140 

12

26

629

140 + 140

26

26

1 438

240 + 140

26

26

2 945

370 + 140

26

26

6 810

370 + 140

52

52

16 342

* Kärl på 80 liter gäller endast för de kunder som redan har det abonnemanget. Går ej att nyteckna.

Abonnemang med tömning en gång i veckan kan inte alltid erbjudas. I dessa fall kan storlek på behållare eller antal behållare anpassas för att möta behoven.

Kvartalstömning

Hushåll i en- och tvåbostadshus som sorterar ut och komposterar allt matavfall på den egna fastigheten kan välja abonnemang med tömning en gång per kvartal. Blankett för kvartalstömning finns här. 

Kärlstorlek,
restavfall, liter

Antal tömningar
per år

Avgift, 
kr per år

80*

4

84

140

4

150

* Kärl på 80 liter gäller endast för de kunder som redan har det abonnemanget. Går ej att nyteckna.

Hämtning av trädgårdsavfall

Tömning av kärl för trädgårdsavfall (190 liter), enligt fastställt schema var fjärde vecka under perioden v 14-45.

982 kr/säsong

Med trädgårdsavfall menas komposterbart material, t.ex. gräsklipp, grenar från buskar, fallfrukt.

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2,
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-tors 07-16,
lunchstängt 12-13
Fredag 07-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter