Översvämning

Att få översvämning i sin källare är obehagligt och innebär en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättning du eventuellt kan få ut från ditt försäkringsbolag eller från Nyköpings kommun uppväger aldrig de olägenheter och skador du drabbas av. 

Om du drabbas:

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Flytta om möjligt fuktkänsliga inventarier.
 • Skaffa hjälp med länspumpning. Du kan få hjälp av räddningstjänsten.
 • Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Kontakta alltid ditt försäkringsbolag vid översvämningsskador.
 • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.       
 • Anmäl översvämningen till Nyköping vatten. (Se under Kontakt) 
 • Eventuella anspråk på ersättning gör du skriftligen till Nyköpings kommun. Läs informationen till fastighetsägare vid översvämningsskada. 

Att tänka på för att underlätta utredningsarbetet:

 • Hur kom vattnet in?
 • Hur högt har vattnet stått?
 • Vilka åtgärder vidtog du?

Läs mer om översvämningar och hur man kan undvika det i dokumenten nedan.

Kontakta oss

Kommunservice, Tekniska divisionen

Växel 0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se


Vid akuta ärenden utanför kontorstid
SOS Alarm Jourtjänst
08-454 22 03

Besöksadress

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-tors kl.7-16
Lunchstängt kl.12-13
Fredag kl.7-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter